Er staat een stedelijk vernieuwingsproject op stapel voor Sint-Amandsberg. Stedelijke vernieuwing klinkt goed, maar de vraag is

Deze brochure is de neerslag van een tweedaagse internationale studiedag in juli 2013 over Community Land Trust.

Pagina's