Deze brochure is de neerslag van een tweedaagse internationale studiedag in juli 2013 over Community Land Trust.

In oktober 2012 werd deze blauwdruk gepubliceerd in opdracht van de Vlaamse minister van wonen en sociale economie Freya Van den Bossche.
De blauwdruk is een rapport waarin de resultaat van jaar werken rond het vernieuwende woonconcept in het kader van de pilootprojecten coöperatieve ondernemingen 2011. 
De kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes van het CLT-concept worden hierin besproken. 

 

Wat?
- 34 woningen
- gemeenschapsruimte
- collectieve tuin voor de bewoners

Pagina's