Op 28 oktober 2016, richtte het partnerschap achter Dampoort KnapT OP! een goed bijgewoonde studiedag in.

De projectpartners stelden die dag ook een brochure voor, die een goede kijk geeft op de aanpak van het project.

Komen aan bod: de vernieuwende financiële oplossing (voorfinanciering, subsidieretentie), het brede palet aan bouwtechnische en sociale begeleiding, de resultaten en de toekomstperspectieven.

We werken niet enkel aan het CLT-project in Gent, we doen ook ons best om het CLT-concept in Vlaanderen bekend te maken. Verschillende gemeenten zoals De Pinte, Merelbeke, Ternat, Hasselt, Bornem, Brugge, Kortrijk, Oostende, Roeselare,  tonen interesse voor CLT of namen CLT op in hun lokaal beleidsplan wonen 2013-2018.  De afgelopen maanden brachten we een bezoek aan verschillende politieke partijen.

Zopas is de Beleidsnota Wonen 2014-2019 van minister Homans ter beschikking gesteld.

Op pagina 20 van het document vonden we het volgende:

 

‘2.1.2. Mogelijkheden van recht van erfpacht en recht van opstal onderzoeken

Pagina's