Jammer maar helaas! Ondanks heel wat inspanningen van de partners en vrijwilligers uit de buurt, gaat er geen burgerbudget naar de Solidaire Buurtwinkel. We willen onze de 600 stemmers heel erg bedanken en zoeken andere pistes om dit project te realiseren!

CLT Gent, de Sociale Kruideniers en de Vrienden van Meulestede willen in Meulestede, op vraag van heel wat buurtbewoners, een solidaire buurtwinkel opstarten. 

Dit idee komt niet zomaar aanwaaien. Al in 2015 bevroegen we 100 buurtbewoners. Heel wat mensen gaven toen aan dat er in de wijk dringend nood is aan een betaalbare buurtwinkel.

L'Ecluse CLT Brussel

Op zaterdag 19 augustus gingen we met een twintigtal bewoners, bestuurders en andere geïnteresseerden van CLT Gent op bezoek bij CLT Brussel. De bedoeling was d Brusselse werking beter te leren kennen. Met zeven projecten op stapel is CLT Brussel helemaal in actie geschoten. Hun werk en ervaringen zijn een mooi voorbeeld voor de Gentse CLT.

Pagina's