Vlaanderen proefomgeving nieuwe woonvormen

Goed nieuws uit Brussel. Op  23 september keurde de Vlaamse regering een voorstel van ontwerpdecreet goed over de ‘proefomgeving voor nieuwe woonvormen’. Na een grondige bespreking in het Vlaams Parlement, komt er dan een oproep waaraan vernieuwende woonprojecten kunnen deelnemen. Wat wil dat zeggen voor CLT Gent?

CLT Gent commons

Op vrijdag 3 december verzamelden een 45-tal CLT sympathisanten in het Buurtcentrum van de Dampoortwijk voor een avond over de commons, ingeleid door Jean Lievens van de P2P-foundation. De huidige aandacht voor allerlei projecten rond deeleconomie, coöperatief ondernemen en burgerinitiatieven is geen modeverschijnsel. Vaak gaat het over het concrete antwoorden van mensen op hun meest directe noden en behoeften. CLT Gent vzw kan hier niet los van gezien worden. Ook voor ons gaat het over delen, samenwerken en zelf op zoek gaan naar oplossingen.

Op vrijdag 4 maart 2016 werd het energiearmoedeplan van minister Turtelboom bekend met de focus op structurele maatregelen tegen energiearmoede. We vrezen dat de opgesomde maatregelen de stijgende energieprijzen niet voldoende kunnen compenseren voor lage inkomensgezinnen.

Pagina's