Steunen

 
 

Wil je graag meer CLT woningen mogelijk maken met een gift, schenking of legaatMet jouw steun kun de CLT Stichting van openbaar nut meer betaalbare en kwalitatieve woningen realiseren voor mensen uit kwetsbare doelgroepen. 

Hoe kun je steunen?

  • Met een gift aan het grond- en pandenfonds.
  • Met een schenking van een onroerend goed, of de opname van een schenking bij testament. De Stichting zorgt ervoor dat uw eigendom op lange termijn wordt ingezet om betaalbare woningen voor mensen in kwetsbare doelgroepen te realiseren. Meer info via de Gids voor Giften en Legaten
  • Met het ter beschikking stellen van grond voor CLT woningen. Dit kan door het verlenen van een erfpacht aan de CLT Stichting van openbaar nut. De Stichting zorgt ervoor dat uw eigendom voor de duur van de erfpacht op dezelfde manier wordt ingezet. 

Wil je graag CLT steunen of heb je bijkomende vragen? Neem contact op met coördinator Bert Vandepitte (bert.vandepitte@cltgent.be).

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.