Steunen

 
 

Wil je graag meer CLT woningen mogelijk maken met een gift, schenking of legaat? Met jouw steun kan de Stichting van Openbaar Nut CLT Gent meer betaalbare en kwalitatieve woningen realiseren voor kwetsbare doelgroepen. 

Hoe kan je steunen?

  • Met een gift aan het grond- en pandenfonds
  • Met een schenking van een onroerend goed, of de opname van een schenking bij testament. De Stichting zorgt ervoor dat uw eigendom op de lange termijn wordt ingezet om betaalbare woningen voor kwetsbare doelgroepen te realiseren. Meer info via de Gids voor Giften en Legaten
  • Met het ter beschikking stellen van grond voor CLT woningen. Dit kan door het verlenen van een erfpacht aan de Stichting van Openbaar Nut. De Stichting zorgt ervoor dat uw eigendom voor de duur van de erfpacht wordt ingezet om betaalbare woningen voor kwetsbare doelgroepen te realiseren. 

Wil je graag CLT steunen of heb je bijkomende vragen? Neem contact op met coördinator Bert Vandepitte (bert.vandepitte[at]cltgent.be).

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.