Charter voor de oprichting van een Community Land Trust in Gent

 
 

Gent staat voor grote uitdagingen. Er is een enorme nood aan bijkomende betaalbare woningen voor lage inkomensgroepen. Er moet verder geïnvesteerd worden in de leefbaarheid van een aantal buurten.

Daarbij moet er voor gezorgd worden dat de economische meerwaarde gegenereerd door stadsvernieuwingsprogramma’s in de eerste plaats ten goede komt aan de gemeenschap (in plaats van aan individuele vastgoedbezitters), en dat sociale verdringing in opwaarderende wijken wordt tegengegaan.
Er moet gewerkt worden aan levendige, gemengde wijken waar alle bewoners en gebruikers, ook de zwaksten, de kans krijgen en aangemoedigd worden om actieve betrokkenen te worden, en de mogelijkheid krijgen om mee hun buurt vorm te geven.

Om de nieuwe uitdagingen aan te pakken zijn nieuwe instrumenten noodzakelijk. In de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en een aantal andere landen is de afgelopen jaren een instrument uitgewerkt dat een krachtig antwoord biedt op al deze uitdagingen, de Community Land Trusts. 

Ook in Gent willen we aan de slag met dit nieuwe woonmodel, daarom stelden we op 29 maart 2012 een charter op en dat ondertussen 49 partnerorganisaties ondertekenden. Klik hier om het charter te bekijken. Vul deze pagina in als uw organisatie de 50ste ondertekenaar van het charter wil zijn.