CLT: actieve werf van stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen

 
 
CLT in Muide Meulestede Morgen

Eind september lanceerde stad Gent samen met betrokken buurtbewoners het stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen (MMM). Omdat de ‘C’ in CLT staat voor community en buurtgericht werken, kiest CLT Gent voluit voor een rol binnen de stadsvernieuwing. De eerste stap was officieel landen in de wijk. Dat deed CLT Gent in augustus met een buurtfeest in het oude politiekantoor. Vandaar bouwen we verder. Een extra woordje uitleg, van achter naar voor.

CLT-woningen

De meest ingrijpende bijdrage van CLT Gent aan het stadsvernieuwingsproject in Muide-Meulestede is natuurlijk de bouw van 34 CLT-koopwoningen. Het is een stevige steun voor betaalbaar wonen in de wijk. De woningen zullen bovendien energiezuinig gebouwd worden en met veel aandacht voor de reeds bestaande woningen en de woonomgeving. Dit alles is geen toeval. De komst van een community land trust is vanzelf een vorm van duurzame stadsvernieuwing.

Een coöperatieve buurtwinkel

Omdat we bij CLT Gent veel belang hechten aan de buurt, startten we de buurtgerichte werking op nog lang voor de eerste steen van de woningen gelegd is. Uit een buurtbevraging bleek er heel wat nood te zijn aan winkelgelegenheid in de wijk. CLT Gent besliste daarom haar gemeenschapsruimte te koppelen aan de opstart van een coöperatieve buurtwinkel. Hoewel er nog heel veel werk aan die winkel is, kunnen we al meegeven dat het idee op heel wat fronten gunstig ontvangen wordt. Hopelijk kan over twee jaar de eerste klant het lintje doorknippen. Over een goede locatie zijn we ondertussen in overleg met stad Gent.

Over de winkel valt al het eerste goede nieuws te melden. Via de Koning BOudewijn Stichting onving CLT Gent een subsidie van 75.000 euro om deze te bouwen. Da's een aardig bedrag om mee van start te gaan!

Maar eerst: tijdelijke invulling

Maar wat doen we dan in die twee jaar van nu tot begin 2019? Wel, heel veel. CLT wil in de buurt een tijdelijke invulling opstarten. Dat wil zeggen dat we aan de slag gaan met de locatie waar de gemeenschapsruimte/winkel komt. Er zijn al enkele ideeën in omloop. De bedoeling is om dit najaar, tot en met februari 2017, heel wat buurtbewoners aan te spreken met vier buurtuitdagingen. Uit die gesprekken kunnen de projecten groeien die we op het terrein van de tijdelijke invulling met de buurt op gang trekken.

  1. Meer winkelen! We gaan nu al op zoek naar de toekomstige coöperanten en klanten voor de buurtwinkel.
  2. Meer groen en dieren! Heel wat buurtbewoners gaven al aan graag mee te doen met een project rond dieren in de wijk. We dokteren uit wat dat kan worden en zoeken alvast een tiental vrijwilligers die daar samen rond aan de slag willen.
  3. Meer ontmoeten! Samen met Samenlevingsopbouw Gent organiseerde CLT Gent al enkele doe-activiteiten die buurtbewoners samenbrengen. We gaan verder op dat elan en staan open voor alle mogelijke voorstellen vanuit de buurt.
  4. Meer gemeenschapsruimte! Net zoals de CLT-woningen, zal ook de gemeenschapsruimte moeten gebouwd worden. Misschien een kans om handige en minder handige Harry’s en Henriëttes uit de buurt te betrekken?

Met al deze plannen is opent CLT Gent meteen een van de actiefste werven van Muide Meulestede Morgen. Je leest er alles over in onze flyer.