CLT-ambassadrice in Leuven

 
 

Op dinsdagavond 4 juni 2019 was de Amerikaanse Brenda Torpy in ons land. Ze bezorgde ons een boeiende avond samen met enkele Vlaamse sprekers. Ze vertelde ons de historiek van CLT’s in Amerika en het ontstaan van haar Champlain Housing Trust te Burlington in de jaren ‘80.

De Champlain Housing Trust heeft ondertussen 3000 woningen, 6000 bewoners en 100 medewerkers. 75% van de inkomsten verdienen ze zelf (oa door de huur), 25% komt van giften, leningen, subsidies, enzovoort. Er worden jaarlijks campagnes gevoerd naar de gemeenschap en naar kapitaal. De Trust kent een breed spectrum aan projecten: van huisvesting voor daklozen over diverse doelgroepen (zorg, ouderen, mensen met een beperking,…) tot mensen die een woning kunnen kopen. Hierbij zijn verschillende types woonprojecten van diverse schaalgroottes. Er werden vrijstaande woningen gerenoveerd, bungalows. 615 woningen volgen het principe ‘shared equity’. Dit betekent dat stel je koopt een woning voor 160.000 en na 8 jaar is die 200.000 waard volgens de private markt. Van de prijsstijging van 40.000 wordt 1/4de meegeteld, dus 10.000 extra voor de verkopende bewoner zodat het betaalbaar blijft voor de volgende eigenaar-bewoner. De prijs is dan 170.000.
In Gent denken we aan een doorverkoopformule gebaseerd op inflatie en niet op basis van marktwaarde. Zo zie je maar dat elke CLT de details in eigen handen heeft, binnen het bredere CLT-gedachtengoed en -principes.

Ook kwam de Leuvense schepen Lies Corneillie aan het woord. Zij schetste de uitdaging van het woonbeleid in Leuven. Deze houdt rekening met de Leuvense context. Hierbij zijn niet enkel de gemiddelde huizenprijzen van belang, ook de gemiddelde inkomens (die in Leuven redelijk hoog liggen). Ook rekening houdend met het klimaat en duurzaamheid. Zij ziet een rol voor het stadsontwikkelingsbedrijf van Leuven AG SL. Ze zijn een opstarttraject aangevat dat loopt tot het begin van volgend jaar 2020.
Vanuit Gent kon Bruno Iserbyt van CLT Gent laten weten dat de puzzelstukken klaarliggen:
– een grond en een Stichting van Openbaar Nut
– bouwplannen voor 34 woningen
– bouwheer de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent
– sociale leningen voor de toekomstige bewoners
– een gezamenlijk spitsvondig bedachte doorverkoopformule
Financiële uitdagingen blijven wel. Hiervoor zijn nog diverse pistes mogelijk.

Conclusie van de avond: woonsten zijn geen koopwaar, en het CLT-model gaat niet enkel over wonen, ook over het welzijn van een hele gemeenschap en haar omgeving. We kúnnen samen dingen doen, samen mogelijk maken. Zoals ook in het common-gedachtegoed en coöperatief. We herontdekken gebruiks- en beheersrechten. Laat ons samen elk onze rol opnemen en deze hybride woningmarkt (woonvormen tussen koop en huur) waarmaken.

Het bezoek van Brenda Torpy haalde de krant. Het artikel kan je hier nalezen.