CLT Gent gaat Europees

 
 

De komende drie jaar gaat CLT Gent kennis delen met diverse Franse en Britse Europese partners. Uiteraard zijn ook de Brusselse collega’s van CLTB van de partij in deze Europese samenwerking.

Het project kreeg alvast een schone naam. ‘Sustainable Housing for Inclusive and Cohesive Cities’ (of kortweg SHICC) is een Europees samenwerkingsproject dat de ontwikkeling van het ‘community land trust’-model wil stimuleren. Daarbij staan betaalbaar en sociaal wonen, en een grote bewonersparticipatie centraal.

Het project wil een antwoord bieden op het groeiende probleem van betaalbaar wonen in vele steden van Noordwest-Europa. Het uitgangspunt is de verdere ontwikkeling CLT’s in vier steden, waarna een verdere verspreiding in andere steden in de regio mogelijk wordt. Op langere termijn is het streefdoel een doorgroei naar 500 stedelijke CLT’s, die 7000 woningen beheren, en 21000 mensen huisvesten. Dit zal tot stand komen op lange termijn dankzij een aangepaste beleidsomgeving in de regio, en grotere bekendheid en een ondersteunende infrastructuur.

De middelen voor dit project heeft het samenwerkingsverband te danken aan het Europese Interreg-programma. Dit is een subsidieprogramma dat sinds 1990 de samenwerking stimuleert tussen regio’s uit verschillende lidstaten van de Europese Unie. Het programma wordt gefinancierd vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Dit structuurfonds biedt steun aan overheden en organisaties uit de verschillende regio’s om over de landsgrenzen heen projecten uit te voeren die bijdragen tot de ontwikkeling van die regio’s.

SHICC focust vooral op CLT’s als instrument om stedelijke problemen zoals gebrek aan betaalbare huisvesting en sociale cohesie in sommige buurten aan te pakken. Dit zal gebeuren door het versterken van vier stedelijke piloot-CLT’s (in Gent, Brussel, Rijsel en Londen), door het organiseren van uitwisseling tussen CLT’s, via een startersfonds dat nieuwe initiatieven zal stimuleren, door het onderzoeken van nieuwe financiële modellen en door een doorgedreven communicatie over het onderwerp.

De andere partners van het project zijn de Stad Rijsel (Fr), het National CLT Network (UK), London CLT (UK), CLT Gent (Be) en de Fédération Mondiale de Développement des Villes (FMDV, Fr).

Voor CLT Gent betekent dit project dat we drie jaar lang de kans hebben heel wat bij te leren op het vlak van onze juridische structuur, op financieel vlak en in het evalueren van de sociale impact die onze projecten opleveren. Het is ons doel de leden en sympathisanten maximaal te betrekken bij de uitwisselingen. Bovendien geeft het project de mogelijkheid om in Vlaanderen mensen en groepen met CLT-plannen extra te ondersteunen.

(artikel met dank aan onze stagiare Sofie)