CLT Gent op een rijtje

 
 

Omdat we op school hebben geleerd dat herhaling een goeie leermeester is, zetten we (in deze politiek drukke tijden) nog even de belangrijkste uitgangspunten in de werking van CLT Gent op een rijtje. Ken je een kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober en wil je een goed woordje doen voor de plannen van CLT Gent, dan vind je alle juiste info hier!

Community Land Trust is een democratisch model dat op gemeenschapsgronden woningen zal realiseren tegen betaalbare prijzen. CLT Gent is (overduidelijk) de Gentse versie hiervan, en de eerste CLT in Vlaanderen.

Onze woningen zullen in de eerste plaats betaalbaar zijn voor mensen die nu sociaal of privaat kunnen huren, maar voor wie de stap naar een eigen huis nog te groot is. Met andere woorden: de lagere en lage middeninkomens. Maar CLT Gent wil nog iets extra’s doen en zoekt actief naar middelen om op termijn de lat nog wat lager te leggen. Momenteel worden de plannen voor de eerste 34 CLT-woningen (in Meulestede) opgemaakt. Uiteraard in goed overleg met Stad Gent en stedelijke woonactoren zoals sogent en WoninGent.

De inspiratie komt onder andere uit Vermont, waar senator Bernie Sanders in de jaren zestig mee de drijvende kracht was achter Champlain Housing Trust, ondertussen zowat de grootste Land Trust in de VS. Ook de zwarte burgerrechtenbeweging stond mee aan de wieg van het systeem.

Door kansengroepen de mogelijkheid te geven een kwalitatieve woning aan te kopen, zullen ze gaandeweg een eigen vermogen kunnen opbouwen. Doordat de grondwaarde uit de transactie wordt gehaald, is het aankopen van een woning voor veel mensen plots wél haalbaar. Kiezen voor een CLT-woning, is dus kiezen om te wonen in je eigen spaarpot. Bovendien zal het regelmatig gebeuren dat een nieuwe CLT-woning ook zorgt voor een extra plaatsje in een sociale woning of een lijntje minder op de wachtlijst. We helpen mensen immers door te schuiven op de woonladder.

Nog een positief punt. Door grond en woning op te splitsen onttrekt de community land trust bouwgronden aan marktspeculatie en garanderen we de betaalbaarheid van de woningen op lange termijn. Natuurlijk zullen we nieuwe of vrijgekomen woningen steeds toewijzen aan mensen uit lagere-inkomensgroepen, op basis van een beperking van de verkoopsprijs. Op die manier wordt de community, de gemeenschap van CLT-bewoners, ook een toekomstverhaal.

In de loopt van mei 2017 stond CLT Gent even in the picture met een nominatie voor de ‘Radicale Vernieuwers’: een prijs voor sociale innovatie, uitgereikt door De Standaard, Radio 1 en De Sociale Innovatiefabriek. Reden was het sociale renovatieproject ‘Dampoort KnapT OP!’: een project in samenwerking met OCMW Gent, waarbij noodkopers via een (terug te betalen) renovatietoelage en extra ondersteuning eindelijk werk kunnen maken van hun verbouwingen.

Drie betrokken ‘partijen’ besturen de CLT: de lokale overheden, het middenveld en een vertegenwoordiging van de bewoners. Op die manier zetelen vertegenwoordigers van Samenlevingsopbouw Gent, SIVI vzw, Domus Mundi, Samenhuizen vzw, ReGent en – niet in het minst – van de kandidaat CLT-bewoners en vrijwillige experten in de Raad van Bestuur. Geen partijpolitiek bestuur dus.

Sinds augustus is Bruno Iserbyt aangesteld als halftijds financieel coördinator. Naast jarenlange ervaring bij Triodos Bank is Bruno ook actief als sociaal financierder bij Trividend cvba. Hij zetelt tevens in de Raad van Bestuur van SoCrowd, Vlaanderens eerste en enige sociaal crowdfundingplatform en is vrijwilliger bij Fairfin, een vzw die de ethiek binnen de banksector tegen het licht houdt. Bruno is het nieuwste lid van het CLT-team (Emma, Trui, Patrice en Natan) dat al enkele jaren vanuit Samenlevingsopbouw Gent wordt ingezet om CLT Gent stapsgewijs uit te bouwen. Ook vzw SIVI bracht de afgelopen jaren personeel in.

CLT Gent krijgt steun van de provincie Oost-Vlaanderen en overlegt op regelmatige basis met het kabinet van Vlaams Minister van Wonen, Liesbeth Homans. Zij bestelde een draaiboek om het CLT-model breder kenbaar te maken in Vlaanderen. In verschillende andere Vlaamse steden zoals Antwerpen, Genk, Hasselt, Oostende en Leuven worden gelijkaardige projecten onderzocht.

CLT is ook steeds meer een Europees verhaal. Samen met andere Belgische partners (CLTB), een opstartende CLT uit Rijsel (Frankrijk) en gelijkgezinden uit het Verenigd Koningrijk zetten we het Europese SHICC-project op (met middelen van Interreg Noord-West-Europa).