CLT Gent - Privacyverklaring (GDPR)

 
 

CLT Gent - Privacyverklaring (GDPR)

Om als vereniging ons ledenbestand bij te houden, om te communiceren met de leden en om onze woonprojecten vorm te geven, werken wij met persoonsgegevens.

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. We doen dit in overeenstemming met de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR).

Doeleinden en verwerkingsgronden

Wij verzamelen en gebruiken jouw gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd.

Dit kan enkel:

 • In het kader van onze ledenadministratie (naam en contactgegevens)
 • Om via mailingen, brieven of belrondes leden te informeren over de activiteiten van de vereniging
 • Om via onze nieuwsbrief leden, sympathisanten en andere geïnteresseerden te informeren over de plannen, realisaties en activiteiten van de vereniging
 • In functie van de uitvoering van een overeenkomst in het kader van één van de woonprojecten (CLT koop Meulestede, Dampoort KnapT OP!, …), bv. om jouw profiel te toetsen aan de selectievoorwaarden
 • In het kader van onderzoek naar de sociale impact van onze woonprojecten op de deelnemers en de wijken waar de projecten plaatvinden
 • wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven
 • onder de strikte voorwaarde dat wij alle conclusies uit onderzoek enkel geanonimiseerd extern communiceren

Proportionaliteit

Wij vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en springen hier zorgvuldig mee om.

Dit betekent dat onze medewerkers hiermee discreet omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan.

Doorgifte

Wij geven je gegevens niet door aan andere partijen.

Als we binnen een van de woonprojecten voor het uitvoeren van een taak of voor het opstellen van een dossier beroep moeten doen op een samenwerkende partner (overheid, non-profit of ondersteunende consultant), dan mogen zij je gegevens alleen verwerken binnen het afgesproken kader.

Wij wisselen je gegevens niet uit met een land buiten de Europese Unie of een internationale organisatie.

Bewaring

Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak, rekening houdend met de archiefwetgeving.

Rechten

Je hebt de volgende rechten volgens de privacywetgeving:

 • recht op informatie en inzage: je mag weten of we gegevens van je hebben, welke dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en je kunt hierover verdere toelichting krijgen
 • recht op correctie: als je gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om deze te verbeteren
 • recht op bezwaar: je mag bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens
 • recht om vergeten te worden: je mag ons vragen je gegevens te verwijderen

Zolang aan één van de bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag je ons vragen je gegevens niet meer te gebruiken.

Je kunt je rechten simpel uitoefenen met een mailtje naar info@cltgent.be. We behandelen dit zo snel als mogelijk.

Nieuwsbrieven

Wij sturen om de paar maanden een nieuwsbrief. Je ontvangt deze als je hierop intekende, als je actief lid bent of als je vroeger lid was. Wens je de nieuwsbrief niet meer te ontvangen? Dan kun je je uitschrijven door te klikken op de uitschrijflink onderaan de nieuwsbrief.

Beeldmateriaal

Bij de activiteiten die door ons worden ingericht, kunnen er foto’s, sfeerbeelden en video worden gemaakt. Hiervoor kunnen wij niet altijd je toestemming vragen. Stel dat je herkenbaar bent op een dergelijke foto, dan mag je ons vragen om deze te verwijderen. Wij zullen hiervoor het nodige doen.

Bij het maken en publiceren van gericht beeldmateriaal zullen we van tevoren om je toestemming vragen.

Contactgegevens

Heb je vragen, opmerkingen of klachten, laat het ons dan weten. Dit kan via e-mail naar info@cltgent.be. Wil je dit bespreken met een van de medewerkers? Je vind hun al contactgegevens op www.cltgent.be.