Kandidaat-bewoners

 
 
In 2012 verenigden verschillende gezinnen zich omdat ze in het CLT-model een oplossing zagen voor hun soms precaire woonsituatie.  Deze groep geïnteresseerde kandidaat-bewoners komt driewekelijks samen tijdens de bewonersbijeenkomsten. Het doel is enerzijds het aanbieden van vorming over verschillende aspecten van eigenaar zijn/worden, anderzijds is dit ook de ideale gelegenheid om belangrijke aspecten van het project te bespreken met de groep. Via de themagroep kan de doelgroep rechtstreeks input geven bij de projectuitvoering. Naast het inhoudelijk aspect hebben we binnen de themagroep ook aandacht voor ontspannende, groepsvormende activiteiten. 
 
Sinds november 2012 is de bewonersgroep gestart met een spaargroep waarbij er een vast bedrag per maand wordt gespaard op een gemeenschappelijke rekening. Het spaargeld kan men later opvragen en aanwenden voor het voorschot  op de lening of de notariskosten of voor de huurwaarborg.
Samen met de bewoners werden een aantal regels opgesteld en vastgelegd in een contract. Momenteel zijn er 12 mensen lid van de spaargroep en die ondertussen al meer dan 13.000€  gespaard hebben. Daarnaast is er een vormingstraject voor nieuwe geïnteresseerden. In januari 2015 schreven 11kandidaten zich hiervoor in. Ze ontvangen informatie rond financiering en toewijzing van een CLT-project, informatie over sociale koop, gaan op bezoek bij CLT-Brussel en bezoeken enkele samenhuisprojecten in Gent. 
 
Is je inkomen beperkt (inkomensgrenzen sociale koop) en ben je geïnterreseerd om je kandidaat te stellen? Lees ons stappenplan, leer hoe je je kandidaat kan stellen en neem contact op met Emma Van Mullem (E. emma.van.mullem@samenlevingsopbouw.be – M. 0488 90 08 48).
 

Bij Mensen achter CLT lees je ook enkele getuigenissen van kandidaat-bewoners.