Medewerkers

 
 
Trui Maes: trui.maes[at]samenlevingsopbouw.be - 0478 76 24 78
Trui is verantwoordelijk voor de spaargroep met kandidaat CLT-bewoners. Ze ondersteunt de algemene vergadering van de vzw, organiseert ledenactiviteiten en verzorgt mee de communicatie. Trui volgt tevens de oprichting van de CLT-stichting op.
 
Emma Van Mullem: emma.van.mullem[at]samenlevingsopbouw.be0488 90 08 48
Emma is verantwoordelijk voor de bewonerswerking (koop), de beleidscontacten en het aanspreekpunt voor het toekomstige nieuwbouwproject op Muide-Meulestede. Ze coordineert onze Europese samenwerking en kijkt toe op de opstart van een coöperatieve buurtwinkel in Meulestede. 
 
Patrice De Meyer: patrice.de.meyer[at]samenlevingsopbouw.be - 0473 76 36 61
Patrice staat in voor de 'Warme Wijktuin' in Meulestede en zal nieuwe kandidaat CLT-bewoners begeleiden.
 
Natan Hertogennatan.hertogen[at]samenlevingsopbouw.be - 0491 39 37 30
Natan zorgt voor de opvolging van het sociale renovatieproject in de Dampoortwijk, zoekt kennis en middelen op de CLT-projecten uit te breiden (op te schalen) en ondersteunt de vzw-werking. 

 
Frank Vandepitte: frank.vandepitte[at]samenlevingsopbouw.be - 0488 90 08 49
Frank is beleidsmedewerker privaat wonen bij Samenlevingsopbouw Gent en volgt CLT mee op.