Medewerkers

 
 
Trui Maes: trui.maes[at]samenlevingsopbouw.be - 0478 76 24 78
Trui is verantwoordelijk voor de spaargroep met kandidaat CLT-bewoners. Ze ondersteunt de algemene vergadering van de vzw en organiseert ledenactiviteiten.
 
Emma Van Mullem: emma.van.mullem[at]samenlevingsopbouw.be0488 90 08 48
Emma is verantwoordelijk voor de bewonerswerking (koop), de beleidscontacten en het aanspreekpunt voor het toekomstige nieuwbouwproject op Muide-Meulestede. Ze coordineert onze Europese samenwerking en kijkt toe op de opstart van een coöperatieve buurtwinkel in Meulestede. 
 
Patrice De Meyer: patrice.de.meyer[at]samenlevingsopbouw.be - 0473 76 36 61
Patrice staat in voor de 'Warme Wijktuin' in Meulestede en zal nieuwe kandidaat CLT-bewoners begeleiden. (Patrice is voor langere tijd afwezig)

Karolien Vermeulen: karolien.vermeulen[at]samenlevingsopbouw.be - 0488 18 35 56

Karolien is verantwoordelijk voor de 'Warme Wijktuin', de tijdelijke invulling op de CLT-grond te Meulestede.
 
Natan Hertogennatan.hertogen[at]samenlevingsopbouw.be - 0491 39 37 30
Natan zorgt voor de opvolging van het sociale renovatieproject in de Dampoortwijk, zoekt kennis en middelen op de CLT-projecten uit te breiden (op te schalen) en ondersteunt de vzw-werking en de stichting. 
 
Sofie Deberdt: sofie.deberdt[at]samenlevingsopbouw.be - 0483 34 50 04
Sofie verzorgt onder meer de communicatie voor CLT Gent. Ze springt tijdelijk halftijds bij.
 
Bruno Iserbyt: bruno.iserbyt[at]cltgent.be - 0489 32 12 94
Bruno is financieel expert en staat in voor de fondsenwerving.

 
Frank Vandepitte: frank.vandepitte[at]samenlevingsopbouw.be - 0488 90 08 49
Frank is beleidsmedewerker privaat wonen bij Samenlevingsopbouw Gent en volgt CLT mee op.