Medewerkers

 
 
Trui Maes: trui.maes[at]samenlevingsopbouw.be - 0478 76 24 78
Trui is verantwoordelijk voor de bewonerswerking (koop), de beleidscontacten en het aanspreekpunt voor het toekomstige nieuwbouwproject op Muide-Meulestede.
 
Fanny Cloquet: fanny.cloquet[at]samenlevingsopbouw.be0488 90 08 48
Fanny is verantwoordeljik voor de bewonerswerking (huur) en de opstart van een coöperatieve buurtwinkel in Meulestede. Ze volgt tevens de oprichting van de CLT-stichting op.
 
Patrice De Meyer: patrice.de.meyer[at]samenlevingsopbouw.be - 0473 76 36 61
Patrice staat in voor de opstart van een project tijdelijke invulling in Meulestede.
 
Natan Hertogennatan.hertogen[at]samenlevingsopbouw.be - 0491 39 37 30
Natan zorgt voor de opvolging van het sociale renovatieproject de Dampoortwijk, zoekt kennis en middelen op de CLT-projecten uit te breiden (op te schalen) en ondersteunt de vzw-werking. 

 
Frank Vandepitte: frank.vandepitte[at]samenlevingsopbouw.be - 0488 90 08 49
Frank is beleidsmedewerker privaat wonen bij Samenlevingsopbouw Gent en volgt CLT mee op.
 
Emma Van Mullem is momenteel in zwangerschapsverlof en wordt vervangen door Trui en Fanny.