Voor altijd betaalbaar wonen in Gent

 
 

Je koopt de woning, niet de grond.

Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen

CLT Gent maakt het mogelijk om een eigen woning te verwerven voor mensen met een bescheiden inkomen. Dit gebeurt volgens een vernieuwend en participatief model waarbij kandidaat-bewoners de woning kopen, maar niet de grond. De grond blijft eigendom van de gemeenschap.

Gemeenschap

Naast betaalbaarheid staat de betrokkenheid van (toekomstige) bewoners centraal. In een CLT-project werken de bewoners actief mee. Zij denken mee na over het ontwerp, de bouw, het beheer en de toewijzing van woningen. Samen beslissen ze over de afspraken binnen hun woongemeenschap. Daarnaast bouwt CLT mee aan een woongemeenschap in de wijk. Dit kan door het voorzien van een gemeenschappelijke ruimte of tuin, door het delen van materialen, of door het organiseren van buurtactiviteiten of buurtoverleg…

Verspreiding van het CLT- model

In Meulestede wil CLT Gent 34 woningen realiseren tegen 2024. Ondertussen gaat CLT op zoek naar nieuwe kansen om betaalbaar wonen in Gent mogelijk te maken. Bovendien willen we dit CLT-model uitdragen naar andere steden en gemeenten in Vlaanderen.