Vzw

 
 

CLT Gent  vzw, opgericht op 6 december 2013, legt zich toe op de sociale aspecten van CLT (zoals de participatie van kandidaat-bewoners, de gemeenschapswerking, enz.)

Voorzitter: Laurent Maes

Leden Raad van bestuur:

Maria De Coninck (buurtbewoonster),

Kathleen Dhaese (kandidaat-bewoonster),

REGent vzw (David Cis),

Domus Mundi vzw (Bert Van den Broele),

Samenhuizen vzw (Sofie Deberdt)

Samenlevingsopbouw Gent vzw (Frank Vandepitte).

Taak VZW:

  • promoten, ontwikkelen en ondersteunen van het CLT-model

  • uitdragen van kennis en expertise ten einde tot een gedragen visie voor een betaalbaar en kwalitatief woonbeleid te komen met verschillende overheden en stakeholders

  • begeleiden en ondersteunen van kandidaat bewoners in CLT woonprojecten

  • waarborgen van de betaalbaarheid van wonen op lange termijn, zodat CLT woningen kunnen bewoond blijven door de beoogde doelgroep

  • CLT principes toepassen in CLT projecten: 1. subsidieretentie, 2. gemeenschapsvorming (community building) en 3. democratisch beheer