Team en bestuur

 
 

Team

Sara Polletsara.pollet@samenlevingsopbouw.be - 0484 73 59 87
Solidaire buurtwinkel Meulestede, community werking Meulestede, kandidaat-bewonerswerking woonproject Meulestede
 

Leen Waterschoot: leen.waterschoot@cltgent.be - 0484 41 54 63
Bouw woonproject Meulestede, solidaire buurtwinkel Meulestede, kandidaat-bewonerswerking woonproject Meulestede

 
Laura Baets: laura.baets@cltgent.be - 0493 73 45 44
Financiering woonproject Meulestede, wijkgerichte projectontwikkeling
 
Bert Vandepitte: bert.vandepitte@cltgent.be - 0498 43 43 53
Coördinator
 

Leden bestuur vzw

Laurent Maes (voorzitter)

Maria De Coninck (buurtbewoonster),

Kathleen Dhaese (kandidaat-bewoonster),

Klaas Poppe

REGent vzw (David Cis),

Domus Mundi vzw (Bert Van den Broele),

Samenhuizen vzw (Sofie Deberdt)

Samenlevingsopbouw Gent vzw (Frank Vandepitte)

 

Leden bestuur Stichting van Openbaar Nut

Koen Vandevelde en Mark Rummens (voorgedragen door de vzw als vertegenwoordiger van de bewoners)

Hubert David, voorzitter en Kaat Peeters (voorgedragen door de vzw als vertegenwoordiger van het middenveld en buurt)

Irmine Vermandere en Caroline Beyers (voorgedragen vanuit de overheid, respectievelijk voor de stad Gent en Sogent)