Vzw

 
 

CLT Gent  vzw, opgericht op 6 december 2013, legt zich toe op de meer sociale aspecten van CLT (bv community, kandidaat-bewoners...)

Voorzitter: Laurent Maes

Leden Raad van bestuur:

Maria De Coninck (kandidaat-bewoonster),

Kathleen Dhaese (kandidaat-bewoonster),

Melissa Walraevens (kandidaat-bewoonster),

Kathleen Melis (experte),

Joris Rombaut (Vrienden van Meulestede),

Meewerkende organisaties:

REGent vzw (David Cis),

Domus Mundi vzw (Bert Van den Broele),

Samenhuizen vzw (Sofie Deberdt)

Samenlevingsopbouw Gent vzw (vacant).

Taak VZW:

  • promoten, ontwikkelen en ondersteunen van het CLT-model
  • uitdragen van kennis en expertise ten einde tot een gedragen visie voor een betaalbaar en kwalitatief woonbeleid te komen met verschillende overheden en stakeholders
  • begeleiden en ondersteunen van kandidaat bewoners in CLT woonprojecten
  • waarborgen van de betaalbaarheid van wonen op lange termijn, zodat CLT woningen kunnen bewoond blijven door de beoogde doelgroep
  • CLT principes toepassen in CLT projecten: 1. subsidieretentie, 2. gemeenschapsvorming (community building) en 3. democratisch beheer