CLT in nieuw kader voor sociaal wonen

 
 
Op 17 juli keurde de Vlaamse regering een nieuw kader voor sociale woningen goed. Wij betreuren dat alle subsidies voor sociale koopwoningen geschrapt worden, maar zijn verheugd dat CLT wordt vernoemd als model waarbij mensen met een laag inkomen een woning tegen een betaalbare prijs kunnen aankopen. In de conceptnota staan verschillende alternatieve vormen van sociaal wonen beschreven. De minister engageert zich om een regelluwte te creëeren zodat sociale huisvestingsmaatschappijen met deze alternatieven aan de slag kunnen. 
Lees de bisconceptnota kader sociaal wonen