CLT werft aan : coördinator

 
 

Omschrijving van de vacature

Wil je graag mee aan de basis liggen van een innovatief woonconcept voor mensen met een laag inkomen?  
Ben je een trekker, iemand met daadkracht die onze organisatie op de kaart kan zetten?  

Kan je ook intern een organisatie mee ontwikkelen, een team van medewerkers aansturen en kan je overweg met een complexe structuur met bestuursorganen van drie organisaties?                                                                                                                                                           

Heb je ervaring met woonprojecten en een hart voor maatschappelijk kwetsbare groepen?   

 

Wie zijn we? 

Een Community Land Trust (CLT) is een innovatief woon -en gemeenschapsmodel, waarbij de grond in gemeenschappelijke handen blijft en mensen met een lager inkomen enkel een woning kopen en niet de grond. De (kandidaat-)kopers geven mee vorm aan hun nieuwe woonomgeving. Ze betrekken daarbij ook de buurt. Zo wordt wonen sociaal én betaalbaar.  Zie www.cltgent.be  

Tegen 2023 voorziet CLT Gent (vzw én stichting) de eerste 34 Vlaamse CLT-woningen in samenwerking met diverse partners. We hebben de ambitie om daarnaast ook andere CLT woonprojecten op te zetten. We zijn erkend als sociaal-culturele volwassenenorganisatie vanaf januari 2021, wat impliceert dat dit woonmodel in Vlaanderen zal worden uitgedragen.  

Gewenst profiel

Je hebt ervaring in projectmanagement in al zijn aspecten. Ervaring met bouwprojecten is een pluspunt. 

Je bent als coördinator het aanspreekpunt voor de organisatie en de projecten. Zowel extern naar de lokale besturen en partners, als intern naar de bestuursorganen en je team. Dat houdt in dat je projecten in goede banen leidt en toeziet op het goede verloop, de resultaten en de financiering bewaakt. 

Je kan een jonge organisatie met veel historiek door je gedrevenheid op de kaart zetten en dit in het kader van een subsidie als sociaal-culturele volwassenenorganisatie 

Je geeft de organisatie vorm door missie en visie samen met het bestuur en het team in realiteit om te zetten.   

Je organiseert de zakelijke aspecten van de projecten en de dagdagelijkse werking van de vzw.  

Je bewaart het inhoudelijk overzicht, bedenkt en bewaakt strategieën in samenspraak met het bestuur, je netwerkt en vertegenwoordigt CLT in gans Vlaanderen.  

Je rapporteert aan het bestuursorgaan van de vzw CLT Gent. 

Niveau master met/of relevante ervaring 

 

Ons aanbod

Een uitdagende en zinvolle job met flexibele werkomstandigheden. 

Een voltijdse betrekking van onbepaalde duur met verloning volgens barema B1a (PC 329.01). 

Je werkt vanuit Gent.

Contact

Indien je bijkomende vragen hebt over de functie kan je via mail terecht bij Laurent Maes, voorzitter CLT Gent vzw cltgent@telenet.be 

Selectieprocedure

Graag je cv en motivatiebrief uiterlijk 24 november 2020 per mail naar cltgent@telenet.be  

Gesprekken gaan door dinsdag 1 december  

De twee beste kandidaten leggen een bijkomende assessmentscreening af in de week van 7 december. 

Start januari 2021 (in onderling overleg). 

Of online op : https://11.be/vacatures/project-managercoordinator-clt-gent-vzw-mvx