In Europa|België

 
 

In België is er in 2014 één operationele Community Land Trust: CLT Brussel.

In Vlaanderen

  • lopen in Gent enkele proefprojecten. 
  • In Antwerpen start in maart 2015 het project Collectief Goed, waarbij CAW Antwerpen, Samenlevingsopbouw Antwerpen, de sociale verhuurkantoren Antwerpen en de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning een tiental leegstaande sociale woningen zullen renoveren i.s.m. met de toekomstige bewoners. De cvba-so Collectief Goed, die gevormd wordt door de verschillende partners in het verhaal, verhuurt daarna de woningen aan betaalbare huurprijzen aan deze gezinnen. 

Verschillende Vlaamse organisaties verenigden zich in het Vlaams CLT-platform.

Elders in Europa heeft de CLT filosofie vooral in het Verenigd Koninkrijk concrete vorm gekregen.

​Maar ook in Frankrijk zijn ze recent van start gegaan.