In Europa|België

 
 

In 2014 was er in België slechts één operationele Community Land Trust: CLT Brussel. Ondertussen is ook de Stichting van CLT Gent opgericht (eind 2017).

In Vlaanderen

  • lopen in Gent enkele proefprojecten (zowel koop als noodkoop). 
  • In Antwerpen start in maart 2015 het project Collectief Goed, waarbij CAW Antwerpen, Samenlevingsopbouw Antwerpen en de sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning een tiental leegstaande sociale woningen zullen renoveren i.s.m. met de toekomstige bewoners. De cvba-so Collectief Goed, die gevormd wordt door de verschillende partners in het verhaal, verhuurt daarna de woningen aan betaalbare huurprijzen aan deze gezinnen via de sociale verhuurkantoren Antwerpen
  • In Leuven wordt ook een CLT opgestart, lees meer hierover in onze nieuwsbrief.

Verschillende Vlaamse organisaties verenigden zich in het Vlaams CLT-platform.

Elders in Europa heeft de CLT filosofie vooral in het Verenigd Koninkrijk concrete vorm gekregen.

​Maar ook in Frankrijk zijn ze recent van start gegaan.

CLT Gent is partner in het Europese SHICC-project samen met CLT's in Rijsel (FR), Londen (ENG) en Brussel.