Vlaams platform

 
 

In het voorjaar 2014 werd, in navolging van een Brussels en Waals CLT-platform, ook een Vlaams CLT-platform opgericht. 
De sector Samenlevingsopbouw, de Vlaams Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) , het Netwerk tegen Armoede, Samenhuizen vzw, Beweging.net, Transitiearena Duurzaam Wonen en Bouwen, Hefboom, het Antwerps Platform Wonen, CLT-Gent vzw,   Domus Mundi vzw, Vlaams Huurdersplatform, het Centrum Duurzaam Bouwen Cedubo vzw, het Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen VIBE vzw, UGent-Centrum Duurzame Ontwikkeling, Transitienetwerk Middenveld, Vlaams ABVV en Welzijnszorg hebben een Vlaams CLT-charter onderschreven. 
Het is de uitdrukkelijke bedoeling van het CLT-platform om CLT in Vlaanderen verder bekendheid te geven en te ontwikkelen.

Lees hier de tekst van de oprichting van het Vlaams CLT-platform.
Lees hier de tekst die het Vlaams CLT-platform in 2015 opmaakte i.f.v. het Vlaams beleid. 
Bekijk hier een algemene ppt over wat CLT is en hoe u zelf aan de slag kan gaan.
Hier lees je wat we vragen aan de bovenlokale overheden nav. de verkiezingen in 2019.