Dankwoord aan Trui Maes

 
 

Toen Frank Vandepitte als opbouwwerker bij Samenlevingsopbouw het model "CLT" op het spoor kwam als een vernieuwende piste om te werken rond wonen, wist hij dat alles zou staan of vallen met een sterk bestuur en dito team dat de handen in elkaar sloeg.  
Dat bestuur werd met succes opgestart, en Trui Maes sloot in 2014 aan als afgevaardigde van vzw Samenhuizen. Prompt vroeg men haar om voorzitter te worden, een uitnodiging waar ze met haar natuurlijke enthousiasme meteen op inging.  
Haar expertise als stedenbouwkundige en haar gedrevenheid brachten een bijzondere meerwaarde. Zo wist ze snel na haar benoeming andere experten voor het bestuur aan te trekken. Ze slaagde erin om CLT op de kaart te zetten als nieuwe actor op vlak van wonen en kon ook de politiek overtuigen. 
Tegelijk bleef ze als voorzitter met haar voeten in de praktijk. Ze was aanwezig tussen de kandidaat-bewoners, luisterde naar hun verhalen, hield de vinger aan de pols van hun steeds toenemende woonnood.  Ook nam ze geregeld deel aan het CLT-team binnen Samenlevingsopbouw en ging zelfs mee op planningsdagen. 
Toen er in 2017 een vacature kwam binnen dit team, legde ze het voorzitterschap af om vanuit het werkveld verder CLT vorm te geven. Dit deed ze niet alleen in Gent, maar ook in Vlaanderen, waar ze het Vlaams CLT-platform trok. Ze werkte mee aan een draaiboek voor startende CLT-projecten, een draaiboek dat werd opgemaakt op vraag van de toenmalige minister voor Wonen Liesbeth Homans. Ze reisde doorheen Vlaanderen om haar know how te delen met organisaties, besturen enz. die het model exploreerden als oplossingspiste voor de stijgende woonnood. En stond ook geregeld letterlijk mee op het "werkveld" bij de tijdelijke invulling van het CLT-terrein als Warme Wijktuin, met volkstuintjes en dieren.
Ook na haar voorzitterschap bleef zij met haar know how een belangrijk aanspreekpersoon voor het bestuur, en ondersteunde - deze keer als werknemer - de bestuursvergadering van de in 2018 opgerichte Stichting CLT Gent.
Wij wensen Trui een welverdiend pensioen toe, met ongetwijfeld nieuwe uitdagingen waarin ze haar ambities voor gemeenschappelijk wonen en haar betrokkenheid op de zwakste schakels op de huisvestingsmarkt, verder kan waarmaken.
Maar ook de tijd om lang gekoesterde dromen, dromen waar men in het drukke beroepsleven zelden toe komt, te doen uitkomen.