De Warme Wijktuin: nieuw kloppend hart voor Meulestede

 
 

Op 19 mei opende in de Goedendagstraat 21-23 een buurttuin op het terrein van het CLT-project. We doopten hem de 'Warme Wijktuin'.

Later komen hier de 34 CLT-koopwoningen komen. Maar eerst gaan we tuineieren! Via het 'Fonds voor tijdelijke invulling' zorgde Stad Gent voor heel veel van de inrichting. Ook omliggende bedrijven gaven hun steun, door kwaliteitsvolle paletten te doneren. Een vliegende start voor een mooi en warm project!

Je kan de Warme Wijktuin voor foto's en meer info ook bezoeken op Facebook!

Lees hier alles over de komende activiteiten.

Moestuinen

'Samen tuinieren' is een inmiddels goede manier om mensen dichter bij elkaar te brengen. Mensen van verschillende nationaliteit, rang en stand ontmoeten elkaar als tuinier. Op die manier leren buren elkaar beter kennen.

In de Warme Wijktuin is er ongeveer 120 m² moestuin. De tuinen werden op een verhoog aangelegd, zodat ze zo ruim mogelijk toegankelijk zijn, ook voor mensen die minder mobiel zijn. We verhuren de tuintjes aan 1,5 tot 2,5 euro per maand, naargelang de grootte. Dat geld is een vergoeding voor energiekosten (vnl. water). 

Ongeveer de helft van de tuinen is inmiddels bezet, met een diverse groep tuiniers.

Dieren

In 2015 voerden we vanuit CLT Gent een grote bevraging uit bij 100 buurtbewoners. Eén van de vragen was wat ze zelf zouden willen doen voor prettig wonen in de wijk. Verschillende mensen gaven aan graag voor dieren te zorgen. Dat wordt dan ook de tweede poot in de Warme Wijktuin.

Er is al een kleinschalig dierenproject in de buurt (in de de tuin van Meulesteedsesteenweg 271). De verzorging wordt er volledigde opgenomen door tuiniers.
Na de realisatie van een omheining  in de Warme Wijktuin, zullen deze dieren naar daar worden gebracht. We voorzien dan ook grotere dieren, bv. een schaap, een geit, een varken…

Community

De opbouw van de buurtcommunity loopt in stappen. In de eerste instantie hebben wij ons gericht tot de direct omwonenden. We legden huisbezoeken af waarvoor we veel tijd uittrokken.  Uiteindelijk hebben de omwonenden het meest te maken met de Warme Wijktuin.  Door tijd te nemen, konden we ook hun vragen en bedenkingen opschrijven. Deze strategie heeft ertoe geleid dat de buurtbewoners zich nauwer betrokken voelen op de groene zone en er een stevige sociale controle is ontstaan.

Zo hadden we in de eerste week na de opening te maken met vandalisme en poging tot diefstal. Een omwonende was hiervan getuige, en heeft de betrokkenen aangesproken.

Inmiddels zijn er ook mensen bijgekomen die verder van de tuin wonen. En uiteraard ook een aantal CLT-kandidaten. Het leuke is dat de community ook spontaan ontstaat. We zien mensen picknicken. Sociale huurders die vlakbij de New Orleansstraat wonen, vinden hier een rustig stukje groen ver van de drukte, waar ook hun kinderen veilig kunnen spelen.

Veiligheid

De buurttuin is een open plek, en vrij toegankelijk vanuit de Meulesteedesteenweg en de Marseillestraat.

Buiten de sociale controle vanuit de appartementen, hebben we ook de medewerking van de wijkpolitie. Deze zorgt ervoor dat de wijktuin wordt opgenomen in een controleronde over verschillende gelijkaardige projecten. We houden ook de vinger aan de pols voor veiligheid met omwonenden. Zo werd de plaats van de container bepaald samen met onze dichtste buren. Dit om te vermijden dat deze wordt gebruikt om in hun tuin te geraken.

Tot slot onderzoeken we momenteel of er een mobiele woning kan geplaatst worden.  Als dit zou kunnen gerealiseerd worden, hebben we een permanent toezicht in de wijktuin, en bieden tegelijk een oplossing voor iemand met een woonprobleem.

Warm met een grote W

De Warme Wijktuin is meer dan tuinieren en voor dieren zorgen. Er is van alles mogelijk.

Buurtpicknick? Tuinfeest? Communie? Akoestisch optreden? Kunstproject? Kinderfuifje? Het kan allemaal. Voorlopig is er geen elektriciteit en water hebben. En dus ook geen toilet of koelkast. Maar dat hoeft de pret niet te drukken.

Een aanvraag doen hoeft niet, buurtbewoners kunnen gewoon hun ding doen. Mits ze respect hebben voor de buren en zelf de boel opkuisen.
We hebben er een toog gebouwd en banken.  Nu we subsidies hebben, kunnen we ook werken laten uitvoeren voor elektriciteit en water.

We plannen ook zelf een aantal activiteiten

In het najaar start er een project voor jongeren. Er is al hulp geweest van de Scouts bij de inrichting en een rondgang in de klassen van de buurtschool. Nu richten we ons ook naar VZW Jong om de tuin mee leven in te blazen. Laura, een laatstejaarsstagiaire, maakt hiervan haar eindproject.

Maar ook jongeren van 60 jaar en ouder zijn welkom. De buurttuin is een plaats waar iedereen zich goed kan voelen.

En nadien?

Het gaat over een tijdelijke inrichting. Vanaf het moment dat de woningen gebouwd worden, zal er veel veranderen. Toch willen we nagaan of er niet een deel van de Warme Wijktuin kan behouden blijven. Het zou zonde zijn om de banden die nu gesmeed worden te laten verwateren.

Wordt ongetwijfeld vervolgd!