De Warme Wijktuin wordt opgeruimd

 
 

Ooit was de Warme Wijktuin een braakliggend stuk grond dat zorgde voor allerlei overlast voor de omwonenden. Voordat het CLT-project er gebouwd werd, wilden we er dan ook een positieve plek van maken. En dat lukte helemaal. Na enkele manden intensief schoonmaken samen met vrijwilligers, konden we aan de slag. We vroegen materiaal en dat stroomde volop toe. Van andere projecten maar ook van buurtbewoners en organisaties.
De tuin werd een warme plek in de buurt. Een plek waar de vele mensen zonder eigen buitenruimte konden genieten van het groen. Waar kinderen naar de diertjes kwamen kijken. Waar er privéfeesten werden gehouden en de buurtbewoners mee mochten aanschuiven. Waar een zomerbar een podium bood aan muzikanten.  Waar de eerste wensfles gelegd werd voor de petflessenserre. Waar er werd gepicknickt en eten gedeeld.

Aan Heidi, Mieke, Johan, Eddy, Eddy Meia, Jocelyne, Martine, Olivier, Regina en alle andere vrijwilligers. Aan alle tuiniers. Aan onze buurt-collega's van andere organisaties en diensten. DUIZEND MAAL DANK VOOR ALLES!
Maar nu komt er een einde aan de tuin. Hoewel heel wat buurtbewoners dit graag anders hadden gezien. Dat was zo voorzien, maar komt iets sneller dan verwacht. Dat betekent dat deze tijdelijke invulling moet stopgezet worden van zodra de werken voor de bouw van de CLT-woningen start. Daarom moeten we de tuin ontruimen.

Voorbereidende werken
Er zullen namelijk onderzoeken gebeuren betreffende de stabiliteit van de ondergrond en archeologie. Op termijn zal een deel van het terrein worden bebouwd met de CLT-woningen. Een deel van het terrein zal aangelegd worden als openbaar domein, met onder andere groenaanleg en een pad tussen de Marseillestraat en de Goedendagstraat.
 
Toekomst
Bij het opruimen van de tijdelijke invulling doen we ons best om opgebouwde elementen een duurzame plaats te geven in de wijk. We zoeken samen met de buurtbewoners en partners naar nieuwe locaties voor de dieren. Ondertussen zijn de geiten en konijnen al goed ontvangen op mooie boerderijen in West-Vlaanderen.

Naast de warme wijktuin zijn er in Muide-Meulestede heel wat initiatieven en projecten die de buurt groener willen maken. Tijdens de afbouw van het project staan we dicht in contact met wijkpartners, scholen en andere organisaties die elementen uit de tuin kunnen gebruiken voor een nieuw initiatief met als doel om zo duurzaam mogelijk om te gaan met de elementen uit de tuin.