Inspiratieavond over de 'commons'

 
 
CLT Gent commons

Op vrijdag 3 december verzamelden een 45-tal CLT sympathisanten in het Buurtcentrum van de Dampoortwijk voor een avond over de commons, ingeleid door Jean Lievens van de P2P-foundation. De huidige aandacht voor allerlei projecten rond deeleconomie, coöperatief ondernemen en burgerinitiatieven is geen modeverschijnsel. Vaak gaat het over het concrete antwoorden van mensen op hun meest directe noden en behoeften. CLT Gent vzw kan hier niet los van gezien worden. Ook voor ons gaat het over delen, samenwerken en zelf op zoek gaan naar oplossingen. Na een korte pauze namen diverse deelnemers het woord namens hun organsiatie om na te gaan op welke manier ze zich in de toekomst zien bijdragen tot de werking van CLT Gent. De avond werd afgesloten met twee gesprekstafels die moesten uitvissen hoe we het draagvlak van de eerste CLT in Vlaanderen kunnen vergroten. In dit verslag van de avond lees je er alles over.