Kandidaat-bewoners welkom

 
 

De kandidaat-bewoners denken binnen het CLT-project mee na over het bouwprogramma, de toewijzing, de groepsafspraken, de collectieve ruimte en hoe de gemeenschap vorm kan krijgen. De kandidaat-bewonersgroep van CLT Meulestede bestaat op dit moment uit 12 kandidaatbewoners die 3-wekelijks bijeenkomen en collectief sparen voor o.a. de registratiekosten bij de aankoop van een woning. In januari 2015 startte een tweede vormingstraject voor 11 ‘nieuwe’ kandidaat-bewoners. Ze ontvangen informatie rond financiering en toewijzing van een CLT-project, informatie over sociale koop, gaan op bezoek bij CLT-Brussel en bezoeken enkele samenhuisprojecten in Gent. 

Is je inkomen beperkt (inkomensgrenzen sociale koop) en ben je geïnterreseerd om je kandidaat te stellen? Lees ons stappenplan en leer hoe je je kandidaat kan stellen en neem contact op met Emma Van Mullem (E.emma.van.mullem@samenlevingsopbouw.be – M. 0488 90 08 48).