CLT Gent neemt grond in erfpacht voor project op Meulestede

 
 

Eerste formele stap in fysieke realisatie CLT project

De raad van bestuur van het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf sogent verklaarde zich gisteren akkoord een erfpachtovereenkomst met CLT Gent vzw af te sluiten voor een grond van ongeveer 4000m2 gelegen aan de achterkant van de Goedendagstraat . Trui Maes, voorzitter CLT Gent vzw: ‘We zijn reeds verschillende jaren bezig met de voorbereidingen van dit CLTnieuwbouwproject. Reeds van in het begin konden we rekenen op de goodwill van Stad Gent, maar nu is ook het eerste formele engagement een feit.’

Tom Balthazar, voorzitter sogent: ‘CLT is opgenomen in het bestuursakkoord, het is een logische stap dat het stadsontwikkelingsbedrijf sogent nu ook een formeel engagement neemt om deze gronden op Meulestede ter beschikking te stellen voor een collectief en solidair woonproject d.m.v. een langdurige erfpacht van 99 jaar. 

Zodra de bouwpartner voor het eerste CLT-nieuwbouwproject in Vlaanderen, een nieuwbouwproject op de kop van Meulestede voor 34 woningen, bekend is, kan CLT Gent vzw overgaan tot het ondertekenen van deze overeenkomst. Trui Maes, voorzitter CLT Gent vzw: ‘We voeren op dit moment gesprekken met een sociale huisvestingsmaatschappij die woningen voor ons wil en kan bouwen. De sociale huisvestingsmaatschappij is ook enthousiast over ons voorstel tot bouwprogramma en de actieve participatie van bewoners aan het project. We hopen op een aangepast kader vanuit de Vlaamse overheid zodat we in het najaar van 2015 een overeenkomst met deze maatschappij kunnen afsluiten.’

CLT als instrument in een sociaal woonbeleid

CLT is opgenomen in de Beleidsnota Wonen 2014-2019 van minister Homans. Verschillende gemeenten zoals De Pinte, Hasselt, Merelbeke en Bornem tonen interesse voor CLT en denken er over om eventueel een eigen CLT-project op te starten, maar op dit moment zijn er nog heel wat obstakels.  Frank Vandepitte, van het Vlaamse CLT-platform: ‘Om een CLTproject betaalbaar te maken voor mensen met een laag inkomen, is een samenwerking met een sociale huisvestingsmaatschappij aangewezen. Een sociale huisvestingsmaatschappij kan op dit moment echter niet instappen in een grondfonds of trust. Wij vragen dan ook dat de Vlaamse overheid in afwachting van de erkenning van CLT als Vlaamse woonactor op lange termijn, nu reeds de realisatie van enkele CLT-pilootprojecten mogelijk maakt.’ 

In Brussel is CLT erkend als woonactor in de Brusselse huisvestingscode en daardoor kunnen CLT-projecten veel vlotter opgestart worden.

Kandidaat-bewoners welkom

De C in CLT staat voor community. De inbreng van bewoners is dan ook erg belangrijk. De kandidaat-bewoners denken mee na over het bouwprogramma, de toewijzing, de groepsafspraken, de collectieve ruimte en hoe de gemeenschap vorm kan krijgen. De kandidaat-bewonersgroep van CLT Meulestede bestaat op dit moment uit 12 kandidaatbewoners die 3-wekelijks bijeenkomen en collectief sparen voor o.a. de registratiekosten bij de aankoop van een woning.

In januari 2015 startte een tweede vormingstraject voor 11 ‘nieuwe’ kandidaat-bewoners.

Is je inkomen beperkt (inkomensgrenzen sociale koop) en ben je ook geïnteresseerd om je kandidaat te stellen?

Neem dan contact op met Samenlevingsopbouw Gent, Emma Van Mullem van (E. emma.van.mullem@samenlevingsopbouw.be – M. 0488 90 08 48).

---

WAT IS CLT? 

Een CLT of Community Land Trust is een organisatie die betaalbare woningen aanbiedt aan mensen met een laag inkomen. De woningen staan op grond van de CLT, de vereniging die de gronden verwerft, ontwikkelt en beheert. Bewoners van een CLT-project kopen dus enkel de woning en niet de grond onder deze woning aan. Bij de verkoop van hun woning krijgen bewoners slechts een deel van de verkoopprijs terug. Een deel van de meerwaarde en eventuele ontvangen subsidies vloeien terug naar de trust. Zo blijft de woning betaalbaar voor gezinnen met een laag inkomen en kunnen de subsidies ingezet worden voor een volgende bewoner. De ondersteuning van een CLT is dus eenmalige en duurzame investering om wonen betaalbaar te maken voor kansengroepen.

CLT in BELGIE

CLT ontstond 40 jaar geleden in de VS. Sinds enkele jaren wordt er ook in België met CLT geëxperimenteerd als een aanvullend antwoord op de wooncrisis. In Brussel staan 4 concrete projecten op stapel, de eerste bewoners worden verwacht in de zomer. In Vlaanderen experimenteert Samenlevingsopbouw met CLT in Gent en Antwerpen (Collectief Goed). De verschillende initiatieven hebben zich verzameld binnen het Vlaams CLT platform om elkaar te inspireren, te versterken en samen naar buiten te komen.

CLT-NIEUWBOUWPROJECT MEULESTEDE

In 2013 selecteerde de Vlaamse Bouwmeester het nieuwbouw CLT-project op de kop van Meulestede als pilootproject Collectief Wonen. Dit betekent dat het ontwerpersteam OSO-BULK-Collectief Noord-Cluster onder impuls van projectregisseur Peter Van den Abeele, een masterplan ontwierp voor het volledige gebied Meulestede-Noord. Op basis van dit plan maakte de kandidaat-bewonersgroep een voorstel tot bouwprogramma met 34 wooneenheden, een collectieve tuin van 1.500 m2, een collectieve ruimte van 150m2 die in overleg met de buurt en de bewoners zal ingevuld worden en een gemeenschappelijke fietsenberging en wasruimte. Wanneer alles vlot gaat, zullen de verschillende vergunningen voor dit nieuwbouwproject er binnen enkele jaren zijn. Vervolgens zal de eerste steen gelegd kunnen worden en zullen we de eerste bewoners kunnen verwelkomen.