Meer impact creëren door renovatiesubsidies (doelgroep)gericht in te zetten en te hergebruiken

 
 
Ondanks de goede wil van beleidsmakers, komen stadsvernieuwing en renovatiepremies om dit moment nog teveel ten goede aan individuele eigenaars met een gemiddeld inkomen. Het is moeilijk om aan de slag te gaan met de kwalitatief slechtste woningen, vaak eigendom van of bewoond door maatschappelijk kwetsbare bewoners, maar op basis van haar ervaring wil Samenlevingsopbouw Gent toch enkele oplossingen aanreiken. 
Via een systeem van ‘subsidieretentie' willen we verschillende personen of gezinnen laten genieten van eenzelfde subsidie, een principe dat ook wordt toegepast bij CLT. Bij subsidieretentie keert de tegemoetkoming en een deel van de gerealiseerde meerwaarde op het vastgoed na verloop van tijd terug naar de overheid. Deze kan de middelen opnieuw ter beschikking stellen van een nieuw gezin. Dit maakt het mogelijk een stadsvernieuwingsoperatie te continueren. Overheidsmiddelen worden zo geïnvesteerd in meerdere gezinnen en meerdere gebouwen.
Voor Samenlevingsopbouw Gent is de toepassing van een systeem van subsidieretentie een onontbeerlijk element in ‘inclusieve wijkrenovatie’. Letterlijk dus een ‘volhoudbare’ of duurzame stadsvernieuwing.

Lees het volledige artikel op deze link