Nieuwe panden of gronden

 
 

Ondertussen zoeken we natuurlijk actief verder naar nieuwe CLT-woonprojecten in en om Gent. Zowel bouwgronden als panden die verbouwing vragen, interesseren ons. We overwegen daarbij aankoop maar ook het in erfpacht nemen.

Mocht je zelf mogelijkheden zien, aarzel dan niet om ze ons door te geven. Neem contact op met de CLT-coördinator Bert Vandepitte via het formulier op onze site. Wij onderzoeken dan de haalbaarheid als CLT-project.

Je kunt het CLT uiteraard ook anders steunen via een gift, een schenking of een legaat.