In mei gaat een ‘tweede seizoen’ van het wijkrenovatieproject Dampoort KnapT OP! van start. Opnieuw goed nieuws voor noodkopers uit de wijk! Want sinds de opstart in 2014 en na een positieve evaluatie vanuit OCMW Gent blijft het project groeien.

Op 28 november stelt is iedereen welkom op de studienamiddag van 'Dampoort KnapT OP!, een pilootproject van OCMW Gent in samenwerking met CLT Gent vzw waarbij op twee jaar tijd 10 noodknoopwoningen werden gerenoveerd. Wil je er alles over horen en te weten komen? Schrijf je dan zeker in!

CLT in Muide Meulestede Morgen

Eind september lanceerde stad Gent samen met betrokken buurtbewoners het stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen (MMM). Omdat de ‘C’ in CLT staat voor community en buurtgericht werken, kiest CLT Gent voluit voor een rol binnen de stadsvernieuwing. De eerste stap was officieel landen in de wijk. Dat deed CLT Gent in augustus met een buurtfeest in het oude politiekantoor. Vandaar bouwen we verder. Een extra woordje uitleg, van achter naar voor.

Vlaanderen proefomgeving nieuwe woonvormen

Goed nieuws uit Brussel. Op  23 september keurde de Vlaamse regering een voorstel van ontwerpdecreet goed over de ‘proefomgeving voor nieuwe woonvormen’. Na een grondige bespreking in het Vlaams Parlement, komt er dan een oproep waaraan vernieuwende woonprojecten kunnen deelnemen. Wat wil dat zeggen voor CLT Gent?

CLT Gent commons

Op vrijdag 3 december verzamelden een 45-tal CLT sympathisanten in het Buurtcentrum van de Dampoortwijk voor een avond over de commons, ingeleid door Jean Lievens van de P2P-foundation. De huidige aandacht voor allerlei projecten rond deeleconomie, coöperatief ondernemen en burgerinitiatieven is geen modeverschijnsel. Vaak gaat het over het concrete antwoorden van mensen op hun meest directe noden en behoeften. CLT Gent vzw kan hier niet los van gezien worden. Ook voor ons gaat het over delen, samenwerken en zelf op zoek gaan naar oplossingen.

Op vrijdag 4 maart 2016 werd het energiearmoedeplan van minister Turtelboom bekend met de focus op structurele maatregelen tegen energiearmoede. We vrezen dat de opgesomde maatregelen de stijgende energieprijzen niet voldoende kunnen compenseren voor lage inkomensgezinnen.

In het najaar van 2015 waren we te gast in 4 steden om het over anders wonen en CLT te hebben.
Ondanks de goede wil van beleidsmakers, komen stadsvernieuwing en renovatiepremies om dit moment nog teveel ten goede aan individuele eigenaars met een gemiddeld inkomen.
Wil je graag meer weten over CLT?
Heb je interesse in solidair, zorg- of gemeenschappelijk wonen?
Wil je graag weten hoe enkele vernieuwende woonprojecten zoals CLT Brussel, Hospita Wonen, De Okelaar of Collectief Goed zijn aangepakt?
Lees dan zeker verder en schrijf je in voor één van de onderstaande studiedagen. 

Pagina's