Betaalbaar wonen wordt steeds moeilijker voor heel wat mensen. Met Dampoort KnapT OP! wil CLT Gent eigenaars die in armoede leven helpen bij de renovatie van hun woning.

Van 18 tot 24 december 2015 is er opnieuw Music For Life, de solidariteitsactie van Studio Brussel. Luisteraars kunnen dan opnieuw geld inzamelen voor een door hen zelf gekozen Vlaamse vzw. CLT Gent vzw is één van de goede doelen.

Op de Mariemontkaai in Molenbeek zijn op vrijdag 18 september 9 CLT-appartementen ingehuldigd. De eigenaars kopen enkel het appartement, maar niet de grond waarop deze appartementen staan, die blijft eigendom van de gemeenschap.

Omdat het zorgt voor energiebesparing op wijkniveau is Dampoort knapt op is één van de projecten die van stad Gent middelen ontvangt binnen het project duurzame wijken.

Op 17 juli keurde de Vlaamse regering een nieuw kader voor sociale woningen goed. Wij betreuren dat alle subsidies voor sociale koopwoningen geschrapt worden, maar zijn verheugd dat CLT wordt vernoemd als model waarbij mensen met een laag inkomen een woning tegen een betaalbare prijs kunnen aankopen. In de conceptnota staan verschillende alternatieve vormen van sociaal wonen beschreven.

In De Standaard van 4 augustus was te lezen dat de Vlaamse regering alle subsidies voor sociale koopwoningen schrapt.

Vrijdag 19 juni was CLT Gent te gast bij Radio 1 om te praten  in het programma 'De nieuwe hoeksteen' van 

De kandidaat-bewoners denken binnen het CLT-project mee na over het bouwprogramma, de toewijzing, de groepsafspraken, de collectieve ruimte en hoe de gemeenschap vorm kan krijgen. De kandidaat-bewonersgroep van CLT Meulestede bestaat op dit moment uit 12 kandidaatbewoners die 3-wekelijks bijeenkomen en collectief sparen voor o.a.

Op woensdag 1 april organiseerde De Toekomstfabriek en Samenlevingsopbouw Gent een info-avond over solidair en rechtvaardig wonen in de Rabotkerk. 

Pagina's