Er staat een stedelijk vernieuwingsproject op stapel voor Sint-Amandsberg. Stedelijke vernieuwing klinkt goed, maar de vraag is

Deze brochure is de neerslag van een tweedaagse internationale studiedag in juli 2013 over Community Land Trust.

In oktober 2012 werd deze blauwdruk gepubliceerd in opdracht van de Vlaamse minister van wonen en sociale economie Freya Van den Bossche.
De blauwdruk is een rapport waarin de resultaat van jaar werken rond het vernieuwende woonconcept in het kader van de pilootprojecten coöperatieve ondernemingen 2011. 
De kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes van het CLT-concept worden hierin besproken. 

 

Wat?
- 34 woningen
- gemeenschapsruimte
- collectieve tuin voor de bewoners

Vier dagen lang werden in Gent, Brussel en Charleroi activiteiten georganiseerd over Community Land Trusts: masterclass, films, lezing, lunchgesprek met politici en nog veel meer. Centrale figuur was de Amerikaan John Davis, die voor de gelegenheid naar België kwam. Davis is meer dan dertig jaar actief in het onderzoeken, uitvoeren en ondersteunen van de Community Land Trusts in de VS.

Hieronder vind je meer informatie over dit bezoek. Klik op de blauwe titels om de documenten te openen. 

Ooit was de Warme Wijktuin een braakliggend stuk grond dat zorgde voor allerlei overlast voor de omwonenden. Voordat het CLT-project er gebouwd werd, wilden we er dan ook een positieve plek van maken. En dat lukte helemaal. Na enkele manden intensief schoonmaken samen met vrijwilligers, konden we aan de slag. We vroegen materiaal en dat stroomde volop toe. Van andere projecten maar ook van buurtbewoners en organisaties.

Toen Frank Vandepitte als opbouwwerker bij Samenlevingsopbouw het model "CLT" op het spoor kwam als een vernieuwende piste om te werken rond wonen, wist hij dat alles zou staan of vallen met een sterk bestuur en dito team dat de handen in elkaar sloeg.  
Dat bestuur werd met succes opgestart, en Trui Maes sloot in 2014 aan als afgevaardigde van vzw Samenhuizen. Prompt vroeg men haar om voorzitter te worden, een uitnodiging waar ze met haar natuurlijke enthousiasme meteen op inging.  

Naar aanleiding van de opmaak van ons jaarverslag maakten we een tijdslijn op van alle voorbije CLT-jaren. Zo krijg je een goed overzicht van onze acties in het verleden die maken dat we vandaag bij CLT Gent staan waar we staan. Bovendien krijg je naast een omschrijving van onze acties en activiteiten uit 2018 ook een tipje van de sluier van het pad dat nog voor ons ligt. Veel leesplezier!

CLT Gent organiseerde een peer-to-peer-dag op 26 september 2019 te Meulestede, nabij de toekomstige CLT-site, het CLT-pilootproject in Vlaanderen. Op de dag werden ervaringen met CLT uitgewisseld. De voormiddag richtte zich op lokale besturen, lokale woonactoren en beleidsmakers. De presentaties stellen we ter beschikking onderaan deze pagina.

Waar? CC Meulestede, Meulesteedsesteenweg 515 te Gent

Het programma:

Pagina's