CLT Gent organiseerde een peer-to-peer-dag op 26 september 2019 te Meulestede, nabij de toekomstige CLT-site, het CLT-pilootproject in Vlaanderen. Op de dag werden ervaringen met CLT uitgewisseld. De voormiddag richtte zich op lokale besturen, lokale woonactoren en beleidsmakers. De presentaties stellen we ter beschikking onderaan deze pagina.

Waar? CC Meulestede, Meulesteedsesteenweg 515 te Gent

Het programma:

Op dinsdagavond 4 juni 2019 was de Amerikaanse Brenda Torpy in ons land. Ze bezorgde ons een boeiende avond samen met enkele Vlaamse sprekers. Ze vertelde ons de historiek van CLT’s in Amerika en het ontstaan van haar Champlain Housing Trust te Burlington in de jaren ‘80.

 

Is een Community Land Trust het juiste model voor wat je wil bereiken met je stad of gemeente? Meld je aan via dit formulier en laat je gratis begeleiden door experts ter zake.

 

Participatietrajecten zijn inherent aan het CLT-proces. Zo ook hebben de kandidaat-bewoners hun inbreng kunnen doen bij de keuze van de architect voor de nieuwbouw te Meulestede. Het architectenbureau is aangesteld door onze bouwpartner de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent.

De voorbije maanden hebben de kandidaat-bewoners vervolgens hun input kunnen leveren bij het ontwerp en het opstellen van de bouwplannen. In de toekomst zullen ze nog twee keer met de architecten samenzitten.

Op 28 oktober 2016, richtte het partnerschap achter Dampoort KnapT OP! een goed bijgewoonde studiedag in.

De projectpartners stelden die dag ook een brochure voor, die een goede kijk geeft op de aanpak van het project.

Komen aan bod: de vernieuwende financiële oplossing (voorfinanciering, subsidieretentie), het brede palet aan bouwtechnische en sociale begeleiding, de resultaten en de toekomstperspectieven.

We werken niet enkel aan het CLT-project in Gent, we doen ook ons best om het CLT-concept in Vlaanderen bekend te maken. Verschillende gemeenten zoals De Pinte, Merelbeke, Ternat, Hasselt, Bornem, Brugge, Kortrijk, Oostende, Roeselare,  tonen interesse voor CLT of namen CLT op in hun lokaal beleidsplan wonen 2013-2018.  De afgelopen maanden brachten we een bezoek aan verschillende politieke partijen.

Zopas is de Beleidsnota Wonen 2014-2019 van minister Homans ter beschikking gesteld.

Op pagina 20 van het document vonden we het volgende:

 

‘2.1.2. Mogelijkheden van recht van erfpacht en recht van opstal onderzoeken

CLT Gent realiseert duurzame en kwalitatieve woningen tegen betaalbare prijzen op gemeenschapsgronden voor kwetsbare groepen volgens een vernieuwend, buurtgericht en participatief model.

Vier dagen lang werden in Gent, Brussel en Charleroi activiteiten georganiseerd over Community Land Trusts: masterclass, films, lezing, lunchgesprek met politici en nog veel meer. Centrale figuur was de Amerikaan John Davis, die voor de gelegenheid naar België kwam. Davis is meer dan dertig jaar actief in het onderzoeken, uitvoeren en ondersteunen van de Community Land Trusts in de VS.

Pagina's