Participatie plannen Meulestede

 
 

Participatietrajecten zijn inherent aan het CLT-proces. Zo ook hebben de kandidaat-bewoners hun inbreng kunnen doen bij de keuze van de architect voor de nieuwbouw te Meulestede. Het architectenbureau is aangesteld door onze bouwpartner de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent.

De voorbije maanden hebben de kandidaat-bewoners vervolgens hun input kunnen leveren bij het ontwerp en het opstellen van de bouwplannen. In de toekomst zullen ze nog twee keer met de architecten samenzitten.

We zijn hier dankbaar voor want deze inspraak is niet vanzelfsprekend in de sociale huisvestingssector.

Meer info over het project te Meulestede vind je hier.

Dit project komt tot stand met steun van Stad Gent en de provincie Oost-Vlaanderen