Dampoort knapT OP!

 
 

In de Dampoortwijk lopen 2 doelgroepgerichte renovatieprojecten die enkele CLT-principes onderschrijven: 

- De renovatiepremie voor kwetsbare bewoners keert na verloop van tijd (later, bij verkoop van de woning) terug in een 'rollend fonds' om opnieuw ingezet te worden voor dezelfde doeleinden. Dit heet subsidieretentie, dezelfde middelen worden telkens opnieuw ingezet voor de kwetsbare doelgroep. 

- Ook maken beide projectenwerk van een stevige community-werking en gemeenschapsopbouw, en actief en langdurend stewardship (begeleiding en ondersteuning van de eigenaars-bewoners).

Omdat de scheiding tussen de eigendom van de grond en de woning bij onderstaande projecten niet wordt toegepast, spreken dan van ‘CLT light’. In de toekomst hopen we onderstaand projecten met andere fondsen uit te bouwen tot volwaardige CLT-projecten. 

Lees ook het artikel over collectieve wijkrenovaties en hoe je door renovatiesubsdies doel(groep)gericht in te zetten en te hergebruiken in een rollend fonds, op een duurzame manier aan stadsvernieuwing kunnen doen. 

Dampoort KnapT OP!

Noodkopers zijn huishoudens die deels uit noodzaak (gebrek aan degelijke en betaalbare private en sociale huurwoningen) een kwalitatief minderwaardige woning aangekocht hebben, zonder de mogelijkheid er financiële middelen in te investeren om de woning kwalitatief in orde te brengen. Gezien de grote leningslast en het ontbreken van enige eigen of voorfinanciering, vallen deze eigenaars ook systematisch uit de boot bij renovatiepremies of stadsvernieuwing.

Dit sociaal innovatief project wil een langdurige goedkope tussenkomst aanbieden waarbij de noodkoper dankzij begeleiding en ondersteuning erin slaagt de woning kwalitatief te renoveren, zonder in te boeten op de dagelijkse levenskwaliteit. Dankzij prefinanciering en een persoonlijk leertraject worden gezinnen versterkt om een stap vooruit te zetten in hun wooncarrière. Zo wordt de woonsituatie van een kwetsbare doelgroep gezonder, veiliger en kwalitatiever, energiezuiniger en betrekken we hen bij stadsvernieuwing. Het is een manier om het verouderd woonweefsel in steden effectief en efficiënt aan te pakken. Daarbij wordt kapitaal ter beschikking gesteld dat pas bij vervreemding (verkoop/overlijden) van de woning wordt terugbetaald.  Het terug te betalen bedrag wordt geactualiseerd naar de huidige prijzen van woningen en verbouwingen. Op die manier kan een nieuwe noodkoper gebruik maken van een gelijkaardige tussenkomst.

Dit project komt er dankzij de steun van de Vlaamse Overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie en het OCMW van Gent.

De gebruikerscommissie  van het project bestaat uit : REGent vzw, SIVI vzw, OCMW Gent ( juridische en sociale dienst) , Stad Gent (Dienst wonen, milieudienst), Domus Mundi vzw, Samenlevingsopbouw Gent vzw,  en Bouwunie

RenoseeC

RenoseeC is een sociaal en collectief renovatieproject in de Dampoortwijk. Het doel is duurzaam te renoveren met een gemengde groep van bewoners. Dat kunnen financieel sterkere en minder sterke eigenaars zijn, maar ook verhuurders en huurders. De woningen zullen collectief gerenoveerd worden met grote aandacht voor energie-efficiëntie en duurzaam materiaalgebruik. De aanpassingen verlagen de energiefacturen en verbeteren de woonkwaliteit. RenoseeC voorziet professionele begeleiding, groepsaankopen, mogelijkheid tot zelfbouw en opleiding.