Nieuwbouw Meulestede

 
 

Wat?
- 34 woningen
- gemeenschapsruimte
- collectieve tuin voor de bewoners

Partners:
- sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent (bouwheer)
- Vlaams Woningfonds of VMSW (sociale lening)
- sogent (geeft de grond in erfpacht)
- Stad Gent (omgevingsaanleg)
- CLT Gent vzw (begeleiding participatie bewoners)
- CLT Gent stichting van openbaar nut (erfpachthouder)

Kandidaat-bewoners
Kandidaten worden eerst lid van CLT Gent vzw waarna ze een inlooptraject volgen. In meerdere sessies wordt daarbij alle nodige informatie over het project meegegeven. Daarna volgt een officiële aanmelding bij de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent.  

Bouwplannen
Op de Goedendagstraat-site te Meulestede worden in twee volumes van vier bouwlagen 34 woningen voorzien. Diverse types (1 tem 4 slaapkamerwoningen) worden in deze volumes geschakeld en gestapeld. Zo wordt woonkwaliteit gecombineerd met een compacte bouwwijze waardoor een open ruimte maximaal kan worden behouden.

Inbedding in de wijk
Het CLT-project is ingebed in de wijk Muide-Meulestede, waar een structuurschets is voor gemaakt in het kader van het stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen. Je leest er alles over op de website van Stad Gent. CLT Gent is alert voor en wil inspelen op behoeften in de wijk. Zo deden we bvb. in 2016 een wijkbevraging. Hieruit kwam oa. de nood aan een winkel naar voren. CLT Gent bekijkt daarom de opstart van een wijkwinkel samen met partners.

Tijdelijk gebruik
CLT Gent organiseert op de grond tijdelijk de Warme Wijktuin. Buurtbewoners kunnen een moestuinbak gebruiken en in 2019 wordt tweewekelijks een zomerbar geopend. Op deze manier willen we ontmoeting en verbinding faciliteren in, met, door en voor de wijk.