Nieuwbouw Meulestede

 
 

 

Feestelijke 1ste  steenlegging

Op 8 oktober 2022, van 14u tot 17u, wordt de 1ste steenlegging op de stie van Meulestede gevierd. Iedereen is welkom om dit samen met ons te vieren. Er is taart, sangria en enkele leuke verrassingen! Schrijf je hier in. 

  • Waar: Lokaal Dienstencentrum De Waterspiegel, Meulesteedsesteenweg 510, 9000 Gent
  • Wanneer: Zaterdag 8 oktober om 14u

Wat?
- 34 woningen
- privé tuin of terras
- gemeenschapsruimte
- collectieve tuin voor de bewoners

Partners:
- sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent (bouwheer)
- net architectuur (architecten)
- Vlaams Woningfonds of VMSW (sociale lening)
- sogent (momenteel eigenaar van de grond)
- Stad Gent (omgevingsaanleg)
- CLT Gent vzw (begeleiding participatie bewoners en community)
- CLT Gent stichting van openbaar nut (vastgoedpartner)

Kandidaat-bewoners
Iedereen die in aanmerking komt voor een sociale koopwoning, kan zich als kandidaat-bewoner aanmelden. We nodigen die uit voor een intake- gesprek waar we meer uitleg geven over wonen bij CLT. We checken of ze in aanmerking komen. Alle kandidaten worden lid van CLT Gent vzw en moeten een inlooptraject volgen. In verschillende sessies bundelen we alle nodige informatie over het project.
In een spaargroep begeleiden we kandidaat-bewoners bij het sparen voor de niet-beleenbare kosten.
Later volgt een officiële aanmelding bij de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent. We hanteren een alternatieve toewijzing van de woningen die goedgekeurd werd in het proefproject gemeenschappelijk en vernieuwend wonen. Meer info over deze proefomgeving experimentele woonvormen vind je op de website van de Vlaamse Regering.

Bouwplannen
We voorzien 34 woningen op de Goedendagstraat-site in Meulestede, in twee volumes van vier bouwlagen. In die volumes schakelen en stapelen de architecten verschillende types woningen (1 t.e.m. 4 slaapkamers). Zo combineren we woonkwaliteit met een compacte bouwwijze waardoor we maximaal de open ruimte behouden.

De stedenbouwkundige vergunning werd al aangevraagd én goedgekeurd. De werkzaamheden zijn gestart begin 2022 en we voorzien de eerste bewoning begin 2024 (update van februari 2022).

Inbedding in de wijk
Het CLT-project is ingebed in de wijk Muide-Meulestede, waar een structuurschets voor gemaakt is in het kader van het stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen. Alle info over dit project lees je op de website van Stad Gent. CLT Gent is alert voor behoeften in de wijk en wil erop inspelen.
Zo deden we in 2016 een wijkbevraging. Hieruit kwam oa. de nood aan een winkel naar voren. Ondertussen is de solidaire buurtwinkel SupermerKade een feit dankzij de samenwerking met onze partners.
CLT Gent organiseerde op de grond ook tijdelijk een Warme Wijktuin. Buurtbewoners konden een moestuinbak gebruiken en in 2019 werd tweewekelijks een zomerbar geopend. Op die manier dragen we ons steentje bij aan ontmoeting en verbinding in, met, door en voor de wijk.

Dit project krijgt ook steun van de provincie Oost-Vlaanderen en van Europa.