Nieuwbouw Meulestede

 
 

Wat?
- 34 woningen
- gemeenschapsruimte
- collectieve tuin voor de bewoners

Partners:
- sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent (bouwheer)
- net architectuur (architecten)
- Vlaams Woningfonds of VMSW (sociale lening)
- sogent (momenteel eigenaar van de grond)
- Stad Gent (omgevingsaanleg)
- CLT Gent vzw (begeleiding participatie bewoners en community)
- CLT Gent stichting van openbaar nut (vastgoedpartner)

Kandidaat-bewoners
Iedereen die in aanmerking komt voor een sociale koopwoning, kan zich als kandidaat-bewoner aanmelden. Kandidaten worden eerst lid van CLT Gent vzw waarna ze een inlooptraject volgen. In meerdere sessies wordt daarbij alle nodige informatie over het project meegegeven. Daarna volgt een officiële aanmelding bij de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent. Oa. voor deze alternatieve toewijs is het project goedgekeurd als proefproject gemeenschappelijk en vernieuwend wonen. Meer info over deze Vlaamse proefomgeving experimentele woonvormen vind je hier.
In een spaargroep begeleiden we kandidaat-bewoners ook bij het sparen.

Bouwplannen
Op de Goedendagstraat-site te Meulestede worden in twee volumes van vier bouwlagen 34 woningen voorzien. Diverse types (1 tem 4 slaapkamerwoningen) worden in deze volumes geschakeld en gestapeld. Zo wordt woonkwaliteit gecombineerd met een compacte bouwwijze waardoor een open ruimte maximaal kan worden behouden.

De stedenbouwkundige vergunning werd begin 2020 aangevraagd.

Inbedding in de wijk
Het CLT-project is ingebed in de wijk Muide-Meulestede, waar een structuurschets is voor gemaakt in het kader van het stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen. Je leest er alles over op de website van Stad Gent. CLT Gent is alert voor en wil inspelen op behoeften in de wijk. Zo deden we bvb. in 2016 een wijkbevraging. Hieruit kwam oa. de nood aan een winkel naar voren. CLT Gent bekijkt daarom de opstart van een wijkwinkel samen met partners.

Tijdelijk gebruik
CLT Gent organiseerde op de grond tijdelijk de Warme Wijktuin. Buurtbewoners konden een moestuinbak gebruiken en in 2019 werd tweewekelijks een zomerbar geopend. Op deze manier dragen we ons steentje bij aan ontmoeting en verbinding in, met, door en voor de wijk.

Dit project krijgt ook steun van de provincie Oost-Vlaanderen en Europa