Meulestede-Muide

 
 
CLT Gent vzw plant aan de Goedendagstraat op de kop van Meulestede een sociaal en gemeenschappelijk woonproject met 34 woningen, een gemeenschappelijke tuin van 1.500 m2 en een ruimte met publieke functie voor de buurt. 
In 2013 selecteerde de Vlaamse Bouwmeester het nieuwbouw CLT-project op de kop van Meulestede als pilootproject Collectief Wonen.  Een ontwerpersteam ontwierp een masterplan  voor het volledige gebied Meulestede-Noord. Op basis van dit plan maakte de kandidaat-bewonersgroep een voorstel tot bouwprogramma met o.a. een collectieve ruimte van 150m2 die in overleg met de buurt en de bewoners zal ingevuld worden en een gemeenschappelijke fietsenberging en wasruimte.
Met Stad Gent is er ondertussen een overeenkomst over een langdurige erfpacht op de grond. CLT Gent voert op dit moment gesprekken met een sociale huisvestingsmaatschappij die woningen voor CLT wil en kan bouwen. De sociale huisvestingsmaatschappij is enthousiast over het voorstel tot bouwprogramma en de actieve participatie van bewoners aan het project. CLT Gent hoopt op een aangepast kader vanuit de Vlaamse overheid in het najaar van 2015 een overeenkomst met deze maatschappij kan afgesloten worden. Wanneer alles goed gaat, zullen in de loop van 2016 de verschillende vergunningen voor dit nieuwbouwproject aangevraagd worden, kan in 2017 de eerste steen gelegd worden en verwelkomen we in 2019 de eerste bewoners.
Dit is een schets uit het masterplan voor Meulestede-Noord, opgemaakt in opdracht van de Vlaamse Bouwmeester als pilootproject collectief wonen, door het ontwerpersteam Onderzoekscel Stadsontwerp van de Universiteit Antwerpen (OSO), Bulk architecten, Collectief Noord en Cluster landschapsarchitecten onder impuls van projectregisseur Peter Vanden Abeele, maart 2014. Deze schets illustreert enkele ideeën, maar GEEN BESLISSINGEN, voor het gebied Meulestede.

Meer informatie: Emma Van Mullememma.vanmullem@samenlevingsopbouw.be