Renovatieproject Dampoort knapt op van start

 
 
donderdag 27 augustus 2015
Rollend fonds voor eigenaars met een laag inkomen
Niet iedereen die een woning bezit, zit er warmpjes bij. Sommige Gentse gezinnen kopen  uit noodzaak een kwalitatief minderwaardige woning omdat ze op de huurmarkt geen betaalbare en degelijke woning vinden. In een proefproject in de Dampoortwijk stelt OCMW Gent voor de renovatie van 10 dergelijke woningen € 300.000 ter beschikking. CLT Gent vzw zorgt voor intensieve sociale en technische begeleiding bij de verbouwingswerken. Bij de verkoop van hun woning moeten de zogenaamde noodkopers de tussenkomst terugbetalen aan het OCMW.
 
Rudy Coddens, voorzitter van het OCMW Gent en schepen van Armoedebestrijding, Seniorenbeleid en Werk van de Stad Gent: ‘De bedoeling van dit project is om de woonsituatie van kwetsbare gezinnen gezonder, veiliger en energiezuiniger te maken. Met dit project willen we ook kwetsbare Gentenaars betrekken bij de stadsvernieuwing in de Dampoort. We stapten in dit project omwille van het innovatieve karakter. Het is ook een vorm van preventie. Door de noodkopers te ondersteunen wil OCWM Gent vermijden dat deze gezinnen in de problemen zouden komen en afhankelijk worden van het OCMW voor hun huisvesting.’
 
Bijzonder aan het project is dat, in tegenstelling tot bij andere subsidies, de tussenkomst van het OCMW bij de verkoop van de woning terugkeert naar het OCMW.  Ook een deel van de eventuele meerwaarde gaat naar het OCMW. Op die manier kan dezelfde tussenkomst voor verschillende opeenvolgende gezinnen ingezet worden en wordt er bewust spaarzaam omgegaan met de beschikbare overheidsmiddelen. Het principe van subsidieretentie wordt ontleend aan het Community Land Trust (CLT)-concept. Dit sociaal en innovatief woonconcept wil wonen toegankelijk en betaalbaar maken voor mensen met een laag inkomen.
 
Verloop van het project
In overleg met verschillende partners is gekozen om het proefproject te beperken tot een bouwblok van enkele straten rondom het Heilig Hartplein in Sint-Amandsberg. De partners in de gebruikerscommissie werkten ook de voorwaarden voor deelname aan het project en een juridisch kader uit.
Begin juni 2014 kregen 1.800 bewoners een flyer in hun brievenbus. 37 gezinnen meldden zich aan. Na een selectie op basis van het inkomen en de technische staat van de woning zijn 10 eigenaars geselecteerd. Veiligheid en woonkwaliteit staat centraal bij de keuze van de meest noodzakelijke renovatiewerken. Lekkende of niet-geïsoleerde daken, buitenschrijnwerk en onveilige elektriciteit worden het meest aangepast. Vandaag startten de werken in de woning van Erna en later deze week starten de werken bij 2 andere gezinnen die deelnemen aan het project. Als alles goed gaat zijn alle werken uitgevoerd zijn in 2015. 
 
Ann Van Hoof van CLT Gent vzw begeleidt de bewoners die instappen in het project:  ‘Gentenaars met een laag inkomen doen vaak geen beroep op goedkope energieleningen of beschikbare subsidies omdat de bijkomende leninglast te zwaar doorweegt op hun budget of de premies voor renovaties pas na verloop van tijd gestort worden en bewoners de aanpassingen moeten prefinancieren. Niet alleen financiële drempels weerhouden kwetsbare Gentenaars er van te starten met een verbouwing. Ze weten vaak ook niet hoe aan de verbouwing te beginnen. Bij Dampoort KnapT OP gebeurt het opvragen van de offertes, de keuze van de aannemers en de opvolging van de werken door de architecten en ingenieurs van Domus Mundi vzw. De bewoners kunnen steeds bij ons terecht met vragen of opmerkingen.
 
De concrete aanpassingswerken krijgen momenteel vorm zodat de bewoners op korte termijn een verbetering van hun woning kunnen ervaren.
8 van de 10 bewoners zijn ook ingestapt in een fotoproject met fotograaf Bart Gabriël. De bewoners fotograferen hun leefomgeving en de beleving van hun woning voor en na de verbouwingswerken.
 
Voor de opstart van het project ontving CLT Gent vzw middelen via de Vlaamse projectoproep sociale innovatie. Op lange termijn hoopt CLT Gent vzw het project ook in andere wijken in Gent te kunnen uitrollen. 
 

Wat zijn noodkopers?

Noodkopers zijn mensen die, o.a. omdat ze geen degelijke en betaalbare huurwoning vinden, een kwalitatief minderwaardige woning aangekocht hebben, maar geen financiële middelen hebben om deze kwalitatief in orde te brengen. Gezien deze noodkopers geen ruimte hebben voor een bijkomende lening en ze zelf ook geen spaargeld hebben om renovatiewerken voor te financieren, doen ze vaak geen beroep op goedkope renovatieleningen of renovatiepremies, die je pas ontvangt nadat de werken uitgevoerd zijn.
 
Dampoort knapt op: CLT-light
Een CLT of Community Land Trust is een organisatie die betaalbare woningen aanbiedt aan mensen met een laag inkomen. Bewoners van een CLT-project kopen enkel de woning en niet de grond onder deze woning aan.
Dampoort KnapT Op onderschrijft enkele principes van  CLT: 
- de subsidies die in het project worden toegekend, worden niet ingezet voor één individueel gezin, maar keren na de verkoop van de woning terug in het project zodat ze kunnen aangewend worden voor nieuwe gezinnen. Dit heet subsidieretentie, dezelfde subsidies worden telkens opnieuw ingezet voor de kwetsbare doelgroep. 
- ook wordt er binnen de projecten ingezet op actieve en langdurige begeleiding en ondersteuning van de eigenaars-bewoners en vormgegeven aan een uitgebreide communitywerking (fotoproject)
Omdat de scheiding tussen de eigendom van de grond en de woning bij Dampoort KnapT OP niet wordt toegepast, spreken we van ‘clt-light’
 
Partners
Het project Dampoort KnapT OP wordt begeleid door een gebruikerscommissie die uit volgende organisaties bestaat: REGent vzw, SIVI vzw, OCMW Gent, Stad Gent (Dienst Wonen en de Milieudienst), Domus Mundi vzw, Samenlevingsopbouw Gent vzw en de Bouwunie.
Het project Dampoort KnapT OP krijgt financiële steun van het OCMW Gent en de Vlaamse Overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie.