Rollend fonds voor renovatiesubsidie in het energiearmoedeplan

 
 

Op vrijdag 4 maart 2016 werd het energiearmoedeplan van minister Turtelboom bekend met de focus op structurele maatregelen tegen energiearmoede. We vrezen dat de opgesomde maatregelen de stijgende energieprijzen niet voldoende kunnen compenseren voor lage inkomensgezinnen. Maar we zijn wel blij met de oprichting van een rollend fonds voor renovatiesubsidie, naar analogie van het Gentse ‘Dampoort KnapT OP!’. 

Citaat uit het energiearmoedeplan: 

"Het CLT-fonds in Gent (‘Dampoort knapt op’) is daarvan een voorbeeld. In Gent wordt in een afgebakende zone een sociaal traject uitgetekend dat minder begoede eigenaars (noodkopers) van woningen (noodkopers) in slechte staat de mogelijkheid biedt om toegang te krijgen tot een terugvorderbare renovatietussenkomst. Hen ontbreekt vaak de (financiële) mogelijkheid om deze woning naar behoren te renoveren. Eigenaars die wensen te renoveren en aan bepaalde voorwaarden voldoen, komen in aanmerking om een tussenkomst van het OCMW te krijgen, waarvoor een contract wordt opgesteld. Eigenaars die in aanmerking komen, kunnen een tussenkomst voor een renovatie krijgen van maximaal 30.000 euro. Bij eventuele verkoop moet de eigenaar deze tussenkomst terugbetalen, eventueel verhoogd met een deel van de meerwaarde. Op dat moment wordt het geld beschikbaar voor een volgende renovatie."