Stadsvernieuwing

 
 

In deze nota leest u op welke manier CLT kan ingezet worden als instrument in klimaatneutrale stadsvernieuwing. Op dit moment loopt bijvoorbeeld het proefproject Dampoort KnapT OP in de wijk Dampoort in Sint-Amandsberg, Gent.

Lees ook het artikel over collectieve wijkrenovaties en hoe je door renovatiesubsdies doel(groep)gericht in te zetten en te hergebruiken in een rollend fonds, op een duurzame manier aan stadsvernieuwing kunnen doen.