Stichting CLT Gent opgericht. De puzzel is nu compleet!

 
 

Woensdag 6 december 2017 was een heugelijke dag voor CLT Gent. Na een paar jaar zoek- en denkwerk, hebben verschillende organisaties groen licht gegeven voor het oprichten van de Stichting CLT Gent. Deze stichting (van openbaar nut) wordt de vastgoedpoot van de Gentse ‘community land trust’.

Oprichters en CLT-pioniers zijn: CLT Gent vzw, sogent (het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf) en Hefboom vzw (experts coöperatieve economie).

Met onze leden-vzw en bewonerswerking hadden we al die ‘community’ geregeld (de 'C' in CLT). Met de steun van Stad Gent vonden we al een plek in Meulestede, en dus ‘land’ (de 'L' in CLT). Nu is er ook een ‘trust’ (de 'T'). Met andere woorden: de CLT-puzzel is compleet. We kunnen met zekerheid zeggen dat de 34 beoogde CLT-woningen in Meulestede, de eerste in Vlaanderen, er zullen komen!

2017 was voor CLT Gent een jaar van voorbereidende nota’s en onderhandelingen, en veel tussentijds bijschaafwerk. Uiteraard hoort daar ook een grote bedanking bij voor iedereen die hier een steentje toe heeft bijgedragen. Dat zijn om te beginnen de CLT’ers (sympathisanten én kandidaat-bewoners), die tijd en denkwerk staken in het hele proces. Maar evengoed heel wat mensen van het Gentse lokale bestuur (Stad Gent en sogent), enkele juridische en financiële experts en natuurlijk ook de mensen van Hefboom vzw, die mee de stichting opricht. Dankzij de steun van zowel Stad Gent, provincie Oost-Vlaanderen als het Agentschap Wonen Vlaanderen konden we de broodnodige extra expertise voorzien.

2018 wordt een jaar waarin we met nieuwe energie de CLT-uitdagingen aangaan. Om het goede nieuws van de stichting te vieren, heffen we op 10 maart het glas, als afsluiter van onze ‘algemene vergadering’. We hopen er alvast alle leden, oude en nieuwe, te mogen verwelkomen.

Wanneer? Zaterdag 10 maart 2018, vanaf 18u. 

Waar? Eetcafé Toreke, Vlotstraat 22, 9000 Gent (Rabotwijk).