Twee maal prijs voor CLT Brussel

 
 

Een eerste hoera! CLT Brussel heeft 'De Grote Prijs voor Toekomstige Generaties 2017' gewonnen. Deze prijs werd in 2007 opgericht om initiatieven in de bloemetjes te zetten, die met succes de principes van duurzaamheid integreren in hun dagelijkse werking. Door duurzame initiatieven in de kijker te zetten, wil de Grote Prijs projectbeheerders en actoren die bezig zijn met verandering inspireren.

CLTB werd gekozen uit 12 finalisten “omdat hij grond beschouwt als een gemeenschappelijk goed”. De jury was vooral getroffen door de nieuwe vorm van samenwerking tussen overheid, middenveld en burgers die aan de basis ligt van het initiatief. CLTB stelt een derde weg voor, noch volledig publiek, noch volledig privaat. De vereniging wordt bestuurd door vertegenwoordigers van de overheid, de bewoners en het middenveld. 

CLTB-coördinator Geert De Pauw zegt het zo: "Heel onze werking is gedacht vanuit de toekomstige generaties. Daarom dat net deze prijs zo symbolisch is voor ons. Hij beloont vijf jaar hard werken, met de hulp van het Brussels Gewest en met onze leden, om samen de stad van morgen te bouwen."

En dan was het nog een tweede keer prijs in Brussel! CLTB was ook laureaat bij de Franstalige 'Prix de l'économie sociale', de categorie Brusselse gevestigde onderneming. De jury spreekt van een echte meerwaarde voor Brussel, met oog voor de gemeenschap en participatie. CLT is voor hen ook model dat zich in Brussel inmiddeles bewezen heeft. De jury vat het als volgt samen: "Een geniaal idee, een interessante praktijk en een inspiratiebron voor projecten die dit ook Brussel willen toepassen."

Hier in Gent kijken we met veel trots en bewonering naar onze collega’s in Brussel. Het is nu uitkijken naar de volgende CLT-projecten en het vervolg van hun verhaal.

Meer info vind je o.a. op de website van CLT Brussel zelf:

https://communitylandtrust.wordpress.com/2017/11/17/grote-prijs-voor-toekomstige-generaties-toegekend-aan-community-land-trust-brussel/

https://www.foundationfuturegenerations.org/sites/www.foundationfuturegenerations.org/files/documents/news/20171121_gp_16nov_laureaat_clandtrustb.pdf 

https://www.mo.be/nieuws/community-land-trust-wint-grote-prijs

http://prixdeleconomiesociale.be/presse/ 

(artikel met dank aan onze stagiare Sofie)