Veelgestelde vragen

 
 
Is het, zelfs met een bescheiden inkomen, mogelijk eigenaar te worden?
 
Ja, het principe van de CLT is de scheiding tussen eigendom van de grond en van het gebouw. Dit zorgt ervoor dat de aankoopprijs van de woning heel wat lager ligt dan de reguliere marktprijs. Daarnaast gaan we op zoek naar extra financiering  zodat ook mensen met de laagste inkomens  (bvb. een vervangingsinkomen) mogelijk een eigen huis te kopen. De koper wordt  volle  eigenaar van de woning dankzij een betaalbaarheidstoelage..
Als we spreken over bescheiden inkomens, verwijzen we naar de inkomensgrenzen van sociale koopwoningenhuren.
 
 
Wat als ik al een woning heb?
 
Heb je al een eigen woning, en is die bijvoorbeeld van slechte kwaliteit, dan kan je ook instappen in de CLT. Je kan de grond waar je woning op staat, verkopen aan de CLT. Met de opbrengst ervan, kan je je huis renoveren. Zo behoudt je je huis, maar kan je toch werken uitvoeren waardoor de kwaliteit van je huis verbetert.
 
 
Wat gebeurt er in geval van herverkoop?
 
De grond blijft eigendom van de CLT. In geval van herverkoop ontvangt de eigenaar slechts een deel van de meerwaarde van zijn eigendom (ong. 25 %). Op die manier wordt een groot gedeelte van de meerwaarde van de woning terug geïnvesteerd in de CLT. Net om andere families met een laag inkomen terug een betaalbare woning te kunnen aanbieden.
 
Hoe gaat dat in zijn werk?
 
Een ploeg is binnen de CLT belast met het begeleiden van de families en het project. Als je graag wil instappen in een CLT krijg je van de CLT begeleiding en vorming. Je woning wordt gescreend op veiligheid, gezondheid, kwaliteit en duurzaamheid. Met dit rapport kan je aan de slag om een renovatieplan op te stellen. Je wordt geholpen om alle nodige formulieren, premies, … in orde te brengen. Hoe kan je alles financieel beredderen? Kunnen we een spaarplan opstellen? Welke rechten en plichten heb je als eigenaar?
We voorzien zowel individuele begeleiding, als ondersteunende en regelmatige groepsmomenten.
 
 
Een CLT actief in de buurt?
 
De oprichting van een CLT zal niet alleen de bewoners maar ook de buurt ten goede komen.
De CLT ploeg maakt het project kenbaar in de wijk (inwoners, verenigingen, openbare diensten, ondernemingen, …). Van meet af aan worden de toekomstige deelnemers en de mensen uit de buurt betrokken. Dit systeem zorgt voor grote participatie van bewoners bij de wijk en voor de opwaardering van wijken.
We kiezen voor een wijk gebonden aanpak.  We zetten experimenten op in de wijk Dampoort-Sint-Amandsberg en Muide-Meulestede.
 
 
Wie neemt aan de besluitvorming deel?
 
Iedereen die in het CLT-project stapt, wordt lid van de vereniging. Daarnaast zijn ook andere betrokkenen lid, vb. buurtbewoners, overheden en sponsors. De CLT wordt bestuurd door 3 partijen:
 
•             1/3 door de eigenaars van woningen,
•             1/3 personen of organisaties uit de buurt
•             1/3 vertegenwoordigers van overheden en sponsors.
 
Deze indeling zorgt voor een gedeeld beheer en een visie die rekening houdt met het algemeen belang.