Vlaams platform

 
 

In het voorjaar 2014 werd, in navolging van een Brussels en Waals CLT-platform, ook een Vlaams CLT-platform opgericht. 
De sector Samenlevingsopbouw, de Vlaams Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) , het Netwerk tegen Armoede, Samenhuizen vzw, Beweging.net, Transitiearena Duurzaam Wonen en Bouwen, Hefboom, het Antwerps Platform Wonen, CLT-Gent vzw,   Domus Mundi vzw, Vlaams Huurdersplatform, het Centrum Duurzaam Bouwen Cedubo vzw, het Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen VIBE vzw, UGent-Centrum Duurzame Ontwikkeling, Transitienetwerk Middenveld, Vlaams ABVV en Welzijnszorg hebben een Vlaams CLT-charter onderschreven. 
Het is de uitdrukkelijke bedoeling van het CLT-platform om CLT in Vlaanderen verder bekendheid te geven en te ontwikkelen.

Lees hier de tekst van de oprichting van het Vlaams CLT-platform.
Lees hier de tekst die het Vlaams CLT-platform in 2015 opmaakte i.f.v. het Vlaams beleid. 
Bekijk hier een algemene ppt over wat CLT is en hoe u zelf aan de slag kan gaan.

Hier lees je wat we vragen aan de bovenlokale overheden nav. de verkiezingen in 2019.
De verder gedetailleerde uitgewerkte beleidsaanbevelingen werden opgemaakt naar aanleiding van de publicatie van het Draaiboek Community Land Trust.