Vlaanderen bereidt proefomgeving nieuwe woonvormen voor

 
 
Vlaanderen proefomgeving nieuwe woonvormen

Goed nieuws uit Brussel. Op  23 september keurde de Vlaamse regering een voorstel van ontwerpdecreet goed over de ‘proefomgeving voor nieuwe woonvormen’. Na een grondige bespreking in het Vlaams Parlement, komt er dan een oproep waaraan vernieuwende woonprojecten kunnen deelnemen. Wat wil dat zeggen voor CLT Gent?

Tot nu toe botste ons project in Meulestede, waar we de eerste CLT-woningen in Vlaanderen willen bouwen, op heel wat wettelijke beperkingen. Heel wat zaken vroegen veel denk- en puzzelwerk: 

  • woningen en grond scheiden,
  • nieuwe woonvormen en –actoren,
  • kunnen gebruik maken van bestaande rechten (VMSW-lening)
  • of werkbare juridische regelingen. 

De betrokken vrijwilligers en werkers liepen regelmatig tegen de juridisch hekkens en muurtjes aan. Gelukkig vonden CLT Gent en enkele andere innovatieve woonprojecten uiteindelijk een luisterend oor bij de minister van wonen. Letterlijk zegt de regering het zo:

“Om in aanmerking te komen voor een selectie als experimentele woonvorm, moet een project aan elk van de volgende voorwaarden voldoen:

1° het project beoogt de uitbouw van een model voor gemeenschappelijk wonen of van een model voor erfpacht- en opstalconstructies, waarbij de eigendom van de grond en de eigendom van de woning worden gescheiden;
2° het project is vernieuwend en kan moeilijk of niet gerealiseerd worden binnen de toepasselijke regelgeving;
3° de methodiek van en de samenwerking binnen het project kunnen overgedragen worden aan andere regio’s of samenwerkingsverbanden in het Vlaamse Gewest.”

In de loop van 2017 zal CLT Gent zeker een aanvraag indienen. Op die manier hopen we het ontwikkeling in Meulestede vlotter te kunnen laten verkopen. Het spreekt voor zich dat we onze ervaringen en oplossingen ten dienste stellen van de vele vernieuwende woonprojecten die hopelijk nog zullen volgen overal in Vlaanderen. Daarom ook werken we aan een bruikbaar draaiboek voor toekomstige CLT-projecten.