Hoe maak je een CLT financieel duurzaam? Uit verschillende onderzoeken die voornamelijk Amerikaanse CLT’s onder de loep namen, blijkt dat een CLT financieren niet zo’n eenvoudige opdracht is. Dat is ook evident: het aanbieden van huisvesting (koop of huur) onder de marktprijs is een dure bezigheid. Om een evenwichtig financieel beleid te kunnen voeren zijn volgende aspecten belangrijk.

Naar aanleiding van de opmaak van ons jaarverslag maakten we een tijdslijn op van alle voorbije CLT-jaren. Zo krijg je een goed overzicht van onze acties in het verleden die maken dat we vandaag bij CLT Gent staan waar we staan. Bovendien krijg je naast een omschrijving van onze acties en activiteiten uit 2018 ook een tipje van de sluier van het pad dat nog voor ons ligt. Veel leesplezier!

Met de steun van de Vlaamse overheid stelden we een draaiboek op om startende initiatieven te helpen een Community Land Trust (CLT) op te richten. Het draaiboek belicht de voornaamste vragen en aandachtspunten, en biedt een overzicht van de stappen om een CLT op te zetten die voorziet in hedendaags, betaalbaar wonen. Het draaiboek is geschreven door Rasschaert advocaten.

Pagina's