Hoe maak je een CLT financieel duurzaam? Uit verschillende onderzoeken die voornamelijk Amerikaanse CLT’s onder de loep namen, blijkt dat een CLT financieren niet zo’n eenvoudige opdracht is. Dat is ook evident: het aanbieden van huisvesting (koop of huur) onder de marktprijs is een dure bezigheid. Om een evenwichtig financieel beleid te kunnen voeren zijn volgende aspecten belangrijk.

Met de steun van de Vlaamse overheid stelden we een draaiboek op om startende initiatieven te helpen een Community Land Trust (CLT) op te richten. Het draaiboek belicht de voornaamste vragen en aandachtspunten, en biedt een overzicht van de stappen om een CLT op te zetten die voorziet in hedendaags, betaalbaar wonen. Het draaiboek is geschreven door Rasschaert advocaten.

Samen ijveren we voor een doorbraak van CLT in Vlaanderen. We vragen ondersteuning noodzakelijk voor CLT Gent én alle andere CLT-projecten die we in Vlaanderen willen zien ontstaan.

Pagina's