In de voormalige bureaus van Community Land Trust Gent te Meulestede start in maart 2021 een solidaire buurtwinkel. Community Land Trust Gent startte enkele jaren geleden hiervoor een haalbaarheidsonderzoek. En dit wordt nu in de praktijk omgezet. De buurtwinkel zal een betaalbaar assortiment van voedingsmiddelen, onderhouds-en verzorgingsproducten aanbieden. Voor de uitbating worden sociale tewerkstellingstrajecten en een vrijwilligersnetwerk opgezet.

CLT Gent maakt deel uit van het SHICC, een Europees project van CLT. SHICC viel in de prijzen en won het regio-stars-award in de categorie Burgerparticipatie voor samenhangende Europese steden.

Samen ijveren we voor een doorbraak van CLT in Vlaanderen. We vragen ondersteuning noodzakelijk voor CLT Gent én alle andere CLT-projecten die we in Vlaanderen willen zien ontstaan.

Pagina's