De Vlaamse minister van wonen, Liesbeth Homans, kent CLT-Gent een subsidie toe van 25.000 euro voor de opmaak van een CLT-draaiboek. Het is een manier om alle toekomstige initiatiefnemers van een CLT-project te ondersteunen. Vzw CLT Gent krijgt als eerste Vlaamse CLT-initiatief de opdracht.

Het draaiboek moet af zijn tegen eind 2017 en zal beschrijven hoe je doordacht en stapsgewijs  een Community Land Trust opricht. 
Het draaiboek zal diverse CLT-kwesties aankaarten, zoals:

Op 28 november stelt is iedereen welkom op de studienamiddag van 'Dampoort KnapT OP!, een pilootproject van OCMW Gent in samenwerking met CLT Gent vzw waarbij op twee jaar tijd 10 noodknoopwoningen werden gerenoveerd. Wil je er alles over horen en te weten komen? Schrijf je dan zeker in!

CLT in Muide Meulestede Morgen

Eind september lanceerde stad Gent samen met betrokken buurtbewoners het stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen (MMM). Omdat de ‘C’ in CLT staat voor community en buurtgericht werken, kiest CLT Gent voluit voor een rol binnen de stadsvernieuwing. De eerste stap was officieel landen in de wijk. Dat deed CLT Gent in augustus met een buurtfeest in het oude politiekantoor. Vandaar bouwen we verder. Een extra woordje uitleg, van achter naar voor.

Pagina's