Toen Frank Vandepitte als opbouwwerker bij Samenlevingsopbouw het model "CLT" op het spoor kwam als een vernieuwende piste om te werken rond wonen, wist hij dat alles zou staan of vallen met een sterk bestuur en dito team dat de handen in elkaar sloeg.  
Dat bestuur werd met succes opgestart, en Trui Maes sloot in 2014 aan als afgevaardigde van vzw Samenhuizen. Prompt vroeg men haar om voorzitter te worden, een uitnodiging waar ze met haar natuurlijke enthousiasme meteen op inging.  

Met de steun van de Vlaamse overheid stelden we een draaiboek op om startende initiatieven te helpen een Community Land Trust (CLT) op te richten. Het draaiboek belicht de voornaamste vragen en aandachtspunten, en biedt een overzicht van de stappen om een CLT op te zetten die voorziet in hedendaags, betaalbaar wonen. Het draaiboek is geschreven door Rasschaert advocaten.

Samen ijveren we voor een doorbraak van CLT in Vlaanderen. We vragen ondersteuning noodzakelijk voor CLT Gent én alle andere CLT-projecten die we in Vlaanderen willen zien ontstaan.

Pagina's