Omdat het zorgt voor energiebesparing op wijkniveau is Dampoort knapt op is één van de projecten die van stad Gent middelen ontvangt binnen het project duurzame wijken.

Op 17 juli keurde de Vlaamse regering een nieuw kader voor sociale woningen goed. Wij betreuren dat alle subsidies voor sociale koopwoningen geschrapt worden, maar zijn verheugd dat CLT wordt vernoemd als model waarbij mensen met een laag inkomen een woning tegen een betaalbare prijs kunnen aankopen. In de conceptnota staan verschillende alternatieve vormen van sociaal wonen beschreven.

In De Standaard van 4 augustus was te lezen dat de Vlaamse regering alle subsidies voor sociale koopwoningen schrapt.

Pagina's