Op de Mariemontkaai in Molenbeek zijn op vrijdag 18 september 9 CLT-appartementen ingehuldigd. De eigenaars kopen enkel het appartement, maar niet de grond waarop deze appartementen staan, die blijft eigendom van de gemeenschap.

Omdat het zorgt voor energiebesparing op wijkniveau is Dampoort knapt op is één van de projecten die van stad Gent middelen ontvangt binnen het project duurzame wijken.

Pagina's