Op 28 november stelt is iedereen welkom op de studienamiddag van 'Dampoort KnapT OP!, een pilootproject van OCMW Gent in samenwerking met CLT Gent vzw waarbij op twee jaar tijd 10 noodknoopwoningen werden gerenoveerd. Wil je er alles over horen en te weten komen? Schrijf je dan zeker in!

CLT in Muide Meulestede Morgen

Eind september lanceerde stad Gent samen met betrokken buurtbewoners het stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen (MMM). Omdat de ‘C’ in CLT staat voor community en buurtgericht werken, kiest CLT Gent voluit voor een rol binnen de stadsvernieuwing. De eerste stap was officieel landen in de wijk. Dat deed CLT Gent in augustus met een buurtfeest in het oude politiekantoor. Vandaar bouwen we verder. Een extra woordje uitleg, van achter naar voor.

Vlaanderen proefomgeving nieuwe woonvormen

Goed nieuws uit Brussel. Op  23 september keurde de Vlaamse regering een voorstel van ontwerpdecreet goed over de ‘proefomgeving voor nieuwe woonvormen’. Na een grondige bespreking in het Vlaams Parlement, komt er dan een oproep waaraan vernieuwende woonprojecten kunnen deelnemen. Wat wil dat zeggen voor CLT Gent?

Pagina's