CLT in Muide Meulestede Morgen

Eind september lanceerde stad Gent samen met betrokken buurtbewoners het stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen (MMM). Omdat de ‘C’ in CLT staat voor community en buurtgericht werken, kiest CLT Gent voluit voor een rol binnen de stadsvernieuwing. De eerste stap was officieel landen in de wijk. Dat deed CLT Gent in augustus met een buurtfeest in het oude politiekantoor. Vandaar bouwen we verder. Een extra woordje uitleg, van achter naar voor.

Vlaanderen proefomgeving nieuwe woonvormen

Goed nieuws uit Brussel. Op  23 september keurde de Vlaamse regering een voorstel van ontwerpdecreet goed over de ‘proefomgeving voor nieuwe woonvormen’. Na een grondige bespreking in het Vlaams Parlement, komt er dan een oproep waaraan vernieuwende woonprojecten kunnen deelnemen. Wat wil dat zeggen voor CLT Gent?

CLT Gent commons

Op vrijdag 3 december verzamelden een 45-tal CLT sympathisanten in het Buurtcentrum van de Dampoortwijk voor een avond over de commons, ingeleid door Jean Lievens van de P2P-foundation. De huidige aandacht voor allerlei projecten rond deeleconomie, coöperatief ondernemen en burgerinitiatieven is geen modeverschijnsel. Vaak gaat het over het concrete antwoorden van mensen op hun meest directe noden en behoeften. CLT Gent vzw kan hier niet los van gezien worden. Ook voor ons gaat het over delen, samenwerken en zelf op zoek gaan naar oplossingen.

Pagina's